31.05.2017

Finanšu ministre Dana Reizniece - Ozola pateicās par līdzšinējo nozīmīgo Šveices programmas ieguldījumu Latvijā un veiksmīgo bilaterālo Latvijas un Šveices sadarbību


Trešdien, 31. maijā, Finanšu ministrijā (FM) notika augsta līmeņa augsta līmeņa bilaterālā sanāksme starp Šveici un Latviju,  kā arī norisinājās devītā – pēdējā gada sanāksme, kurā FM kā vadošā iestāde prezentēja Šveices programmas ieviešanas progresu Latvijā.

“Projektu rezultāti ir labāki par sākotnēji plānotiem, tādējādi sniedzot lielāku ieguvumu iedzīvotājiem, it īpaši Latvijas reģionos. Sadarbības programmas ietvaros ir īstenoti projekti, kas nesuši reālus un jūtamus rezultātus Latvijas iedzīvotājiem. Esmu gandarīta un pateicīga Šveices kolēģiem par veiksmīgo sadarbību un atbalstu Latvijai,” norāda finanšu ministre Dana Reizniece - Ozola.

Šveices programmas finansējums 52 miljonu eiro apmērā ir pieejams no 2007. gada un gandrīz 94% no pieejamā finansējuma jau investēti Latvijā. Projektu īstenošana vēl turpināsies līdz 2017. gada vidum.

Ar Šveices programmas atbalstu Latvijā tiek īstenoti 12 projekti tādās jomās kā reģionālā attīstība, tiesu modernizācija, vides uzlabošana, atbalsts privātajam un nevalstisko organizāciju (NVO) sektoram, izglītība un pētniecība. Deviņi projekti jau ir veiksmīgi noslēgti.

Sarkandaugavas sanācijas projektā ir atjaunota un uzlabota piesārņoto vietu vides kvalitāte Sarkandaugavā un samazināta piesārņojuma ieplūšana Daugavā un Baltijas jūrā, kā rezultātā ir mazināti draudi cilvēku veselībai. Pateicoties skolas autobusu projektam, jau piecus gadus vairāk kā 6300 skolēnus uz skolu un mājup ved iegādātie 110 skolas autobusi. Ar NVO fondu 3,5 miljoni eiro tika ieguldīti, lai īstenotu bērniem, jauniešiem un senioriem aktuālus pasākumus. Tiesu modernizācijas projekts deva iespēju aprīkot visas Latvijas tiesas ar videokonferenču aparatūru, tādējādi lietas dalībnieks var piedalīties tiesā arī atrodoties citā pilsētā vai valstī.

Savukārt Mikrokreditēšanas programmā tika izsniegti vairāk kā 1300 aizdevumi mikrouzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, tādējādi kopumā vairāk kā 3 100  darbavietu ir saglabātas un jaunizveidotas.

Tāpat Stipendiju fondā Latvijas doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem bija iespēja veikt pētījumus Šveices zinātniskajās institūcijās. Kā arī ar Šveices pētnieku aktivitāšu projektu Latvijas universitātes un augstskolas uzņēma Šveices lektorus, kuri pasniedza studentiem lekcijas par visdažādākajām tēmām. 115 internātskolas aprīkotas ar automātiskajām ugunsaizsardzības sistēmām, tādējādi vismaz 14 800 bērniem ir radīta droša vide. Kopš 2011. gada visā Latvijā jau darbojas 26 jaunatvērtie jauniešu multifunkcionālie iniciatīvu centri.

Esošā perioda veiksmīgā sadarbība ļauj cerēt uz turpmāku sadarbību nākotnē.