29.07.2016

Latvijas un Lietuvas lauksaimniecības ministri apsprieda lauksaimniecības aktualitātes


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs trešdien un ceturtdien, 27. un 28. jūlijā, darba vizītē apmeklē Viļņu. Vizītes gaitā Jānis Dūklavs tikās ar Lietuvas lauksaimniecības ministri Virginiju Baltraitieni (Virginija Baltraitienė) un apsprieda vairākus abu valstu lauksaimniecībai nozīmīgus jautājumus.

 

Latvijas un Lietuvas ministri pārsprieda situāciju piena tirgū, dalījās pieredzē par atbalstu piena ražotājiem un iespējām samazināt krasās cenu svārstības svaigpiena iepirkumam un arī piena produktu mazumtirdzniecībai. 

 

Amatpersonas pārrunāja Lietuvas pagājušajā gadā ieviesto negodīgas darbības aizlieguma likumu svaigpiena tirgū, tā efektivitāti un ietekmi uz piensaimniecību, kā arī sprieda par Eiropas Komisijas piedāvāto priekšlikumu piena ražotāju atbalstam. 

 

“Ar Lietuvas lauksaimniecības ministri nonācām pie vienota viedokļa, kā Eiropas Komisijas piedāvātā nauda vislietderīgāk izmantojama,” teica Jānis Dūklavs. “Vispareizāk būtu to izmaksāt kā atbalstu piensaimniekiem, kuri visvairāk cietuši no tirgus krīzes. Pašlaik neesam apmierināti ar Komisijas piedāvātajiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai.”

 

Ministri diskutēja par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) negatīvo ietekmi uz Baltijas valstu cūkkopību, straujo slimības izplatību un pasākumiem, lai to mazinātu. Tāpat amatpersonas pārrunāja Komisijas priekšlikumus klimata politikai līdz 2030.gadam un to ietekmi uz abu valstu lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību nākotnē. 

 

Jānis Dūklavs un Virginija Baltraitiene diskutēja par Komisijas iebildumiem abu valstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes likumiem. Apsprieda arī pieļaujamās gaidāmās samazinātās benzo(a)pirēna normas kūpinājumos un rīcību, lai saglabātu iespējas kūpinājumus ražot latviešiem un lietuviešiem tradicionālā veidā.

 

“Mūsu domas sakrita tajā, ka sarunās ar  Komisiju ir nepieciešama vienota abu valstu rīcība jautājumos, kuros  mums ir kopīgi mērķi. Tā mēs spēsim sasniegt labākus rezultātus,”  noslēdzoties vizītei Lietuvā, rezumēja zemkopības ministrs Jānis  Dūklavs.