02.08.2016

Augulis ar Rīgas Brīvostas uzņēmējiem vienojas par sadarbību un kopīga Latvijas piedāvājuma izstrādi tranzīta sekmēšanai


Lai stiprinātu sadarbību un aicinātu Rīgas Brīvostas uzņēmējus kopā aktīvi strādāt pie turpmākās tranzīta sekmēšanas, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar Rīgas brīvostas pārvaldes un ostā strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem. Pārrunās par aktuālo nozarē ministrs uzsvērta investīciju piesaisti no Ķīnas, kā arī aicināja uzņēmējus sniegt uzņēmumam LDz Cargo Loģistika savu redzējumu par piedāvātajiem pakalpojumiem, izcenojumiem, tehniskajām iespējām un citiem nosacījumiem, lai izveidotu vienoto Latvijas piedāvājumu.

Rīgas Brīvostas pārstāvji un uzņēmēji atzinīgi novērtēja tikšanos, uzsāktās pārrunas un satiksmes ministra darbu tranzīta jomā. Augulis uzsvēra, ka ir svarīgi savstarpēji koordinēt dažādas rīcības nozares ietvaros, lai mērķtiecīgi uzlabotu esošo situāciju, kā arī turpinātu attīstīt tranzītu un loģistiku valstī. Tāpēc tuvākajā laikā plānota arī tikšanās ar Ventspils un Liepājas ostām.

Galvenie virzieni ir Latvijas integrācija Eirāzijas koridoros un Ķīnas kravu piesaiste nākotnē. Tāpat ne mazāk svarīgi ir piesaistīt kravas no Baltkrievijas, Krievijas, Kazahstānas un citām NVS valstīm. Tāpēc valdībā panākta vienošanās, ka praktiskā līmenī uzņēmums LDz Cargo Loģistika ir atbildīgs par nozares interešu konsolidāciju, sadarbību ar Latvijas ostām un tajās strādājošām stividoru kompānijām, lai koordinētu kopīga loģistikas piedāvājumu izstrādi potenciālajiem partneriem. Uzņēmums ir reorganizēts un pārveidots par VAS Latvijas dzelzceļš meitas kompāniju.

“Esmu uzdevis LDz Cargo Loģistika mērķtiecīgi izmantot iespējas tranzīta sekmēšanai un jau šobrīd uzņēmums strādā ar partneriem Krievijā, Kazahstanā un Baltkrievijā, lai vienotos par labākajiem dzelzceļa tarifiem un maršrutu jautājumiem. Ir pieejami Transkontainer tarifi pārvadājumos pa Transsibīrijas maģīstrāli. Turpinās arī sarunas par Baltika-Transit maršruta pagarināšanu uz Ķīnu, kā arī jauna maršruta izstrādi no Dostikas uz Rīgu.

Tāpat sekmējam sadarbību ar Duisburgas ostu, ar kuras pārstāvjiem tikos šī gada pavasarī. Tā jau šobrīd ir līderis Eiropā Ķīnas kravu pārvadājumos pa dzelzceļu. Ar viņu atbalstu mums būs lielāka pieeja klientu bāzei. Caur Latviju varam virzīt Skandināvijas valstīm paredzētās Ķīnas kravas. Tomēr aktīvais darbs no mūsu kā valsts puses var būt efektīvs un īstenojams tikai tādā gadījumā, ja arī paši ostās strādājošie uzņēmēji būs aktīvi un iesaistīsies šajā procesā ar savu ieguldījumu. Tāpēc būtiska ir mūsu kopīgā sadarbība esošās situācijas uzlabošanā un Latvijas popularizēšanaā potenciālajiem partneriem,” uzsver Augulis.

Vienlaikus sarunās ar Rīgas Brīvostas pārstāvjiem, ministrs akcentēja sadarbību ar Ķīnu un investīciju piesaistes iespējas, pie kā šobrīd norit intensīvs darbs. Ministrs jūlijā apmeklēja Ķīnu un tikās gan ar Ķīnas transporta ministru, gan ietekmīgu loģistikas un transporta institūciju un uzņēmumu vadošajiem pārstāvjiem. Augulis apliecināja, ka no valsts puses cenšamies piesaistīt Ķīnas investīcijas ne tikai aviācijai, bet arī tranzīta jomā un ostām, piemēram, lai izveidotu jaunu loģistikas parku.

Sarunu noslēgumā puses vienojās regulāri tikties un informēt par aktuālo nozarē, ostas darbā un plānotajiem pasākumiem, īpaši sadarbībā ar Ķīnu. Jau vēstīts, ka Latvija ir ieguvusi koordinējošās valsts statusu loģistikas jomā 16+1 ietvaros. Maijā notika ministru sanāksme un biznesa konference. Ir izveidota speciāla mājas lapa, kur iespējams plaši reklamēt Latvijas iespējas. Šī gada novembrī būs 16+1 valstu vadītāju samits Rīgā. Satiksmes ministrija aktīvi piedalās un loģistikas tēma būs viena no svarīgākajām.