02.08.2016

MK atbalsta Fiskālo risku deklarāciju un izveido fiskālā nodrošinājuma rezervi


Otrdien, 2.augustā, Ministru Kabinets (MK) atbalstīja Fiskālo risku deklarāciju un noteica, ka izstrādājot likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018., un 2019.gadam fiskālā nodrošinājuma rezerve visiem trīs gadiem ir 0,1% no  iekšzemes kopprodukta (IKP).

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu, valstī ir ieviesta fiskālo risku vadības sistēma, kas darbojas jau trešo gadu un, kas ietver fiskālo risku identificēšanu, risku mazināšanu un paliekošā riska ietekmes un iestāšanās varbūtības novērtēšanu. Likums nosaka, ka atbilstoši valstī pastāvošajiem riskiem, budžeta veidošanā ir jāparedz rezerve, kas nodrošinātu, ka, neraugoties uz riskiem, deficīts nepārsniedz pieļaujamās robežas.

Saskaņā ar likumu, katru gadu kopā ar vidēja termiņa budžeta ietvara likumu MK iesniedz Saeimā arī Fiskālo risku deklarāciju, kurā sniegta informācija  par identificētajiem riskiem un atbilstoši riskiem, tiek noteikts arī fiskālā nodrošinājuma rezerves lielums. 

Šogad Fiskālo risku deklarācijā ir analizēti šādi fiskālie riski: Valsts galvojumi un aizdevumi, riski labklājības nozarē, iemaksas ES budžetā, ES fondu apguve, valsts galvojumi studiju un studējošo kreditēšanai, valsts saistības veikt kapitāla iemaksas uz pieprasījumu, publiskās un privātās partnerības projekti, vispārējās valdības sektorā pieklasificēto kapitālsabiedrību darbības fiskālie riski, Satversmes tiesu lēmumi un finanšu sektora darbība.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, riski pamatā ir saglabājušies nemainīgi. Kā izņēmums jāmin vairākkārtēja izdevumu pārskatīšana palielinājuma virzienā pret iepriekšējām prognozēm slimības un bezdarbnieku pabalstiem.

Papildus fiskālajiem riskiem, budžeta rādītājus ietekmē arī makroekonomiskie riski, kas nav šīs deklarācijas objekts. Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības jeb Brexit ir palielinājis nenoteiktību, kas pastiprina negatīvos makroekonomiskos riskus. Tomēr pašlaik nav pietiekamas informācijas par Brexit fiskālo ietekmi, lai šī faktora dēļ palielinātu rezervi virs likumā noteiktā minimālā līmeņa.

Fiskālo risku laicīga apzināšana ļauj valsts pārvaldei īstenot tādu budžeta politiku un pasākumus, lai ierobežotu finanšu problēmu veidošanos.