04.01.2018

No šī gada 1. janvāra – jaunas publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtības


Ceturtdien, 4. janvārī, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti Finanšu ministrijas  sagatavotie grozījumi MK noteikumos par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām. Reizi divos gados līgumcenu robežvērtības pārskata Eiropas Komisija, lemjot par nepieciešamajām izmaiņām.

Regulas par publisko iepirkumu Eiropas Savienības noteiktajām līgumcenu robežvērtībām pieņemtas 2017.gada 18.decembrī un publicētas Eiropas Oficiālajā vēstnesī 2017.gada 19.decembrī. Jaunās prasības stājas spēkā un ir piemērojamas līdz ar 2018.gada 1.janvāri.

Attiecīgi jaunās robežvērtības Publisko iepirkumu likumam noteiktas:

  • publisku būvdarbu līgumu līgumcena palielināta no 5 225 000 eiro līdz 5 548 000 eiro;
  • publisku piegāžu un pakalpojumu līgumu līgumcena palielināta no 135 000 eiro līdz 144 000 eiro;
  • PIL 6.panta pirmās daļas 2.punktā minēto iepirkumu veikšanai līgumcena palielināta no 209 000 eiro līdz 221 000 eiro.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam:

  • publisku būvdarbu līgumu līgumcena palielināta no 5 225 000 eiro līdz 5 548 000 eiro;
  • publisku piegāžu un pakalpojumu līgumu līgumcena palielināta no 418 000 eiro līdz 443 000 eiro.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam:

  • publisku būvdarbu līgumu līgumcena palielināta no 5 225 000 eiro līdz 5 548 000 eiro;
  • publisku piegāžu un pakalpojumu līgumu līgumcena palielināta no 418 000 eiro līdz 443 000 eiro.

Publiskās un privātās partnerības likumam iepirkumu līgumu līgumcena palielināta no 5 225 000 eiro līdz 5 548 000 eiro.