14.04.2015

Pirms LZP 26.Kongresa A.Rasmanis un E.Tavars tiekas ar LZP Burtnieku nodaļas biedriem


Tuvojoties vēsturiskajam Latvijas Zaļās partijas (LZP) 26.Kongresam, LZP deputāti, LZP valdes priekšsēdētājs tiekas ar partijas nodaļām, lai pārrunātu ar partijas 26.Kongresu saistītos aktuālos jautājumus, iezīmētu partijas virzības perspektīvas nākamajam periodam, kā arī pārrunātu nepieciešamos saskaņotos soļus iegūtās pozīcijas turpmākai attīstībai.

Šī gada 9.aprīlī notika 12.Saeimas deputāta Arta Rasmaņa un LZP valdes priekšsēdētāja Edgara Tavara tikšanās ar Burtnieka novada LZP nodaļu. Sanāksmē viesojās arī  Burtnieku novada domes priekšsēdētājs Kārlis Sedvalds.

A.Rasmanis informēja par 12.Saeimas darbu Latvijas ES prezidentūras laikā. Par aktualitātēm un noskaņojumu, kas valda Saeimā šajā laika posmā. Atbildēja uz biedru jautājumiem par likumdošanas jautājumiem, kuri pašreiz ir izskatīšanā, par sadarbību ar citām partijām, mūsu sabiedrotajiem un viņu spēju risināt nākamās kārtas uzdevumus, kas noteikti būs jāuzņemas.

E.Tavars informēja nodaļu par darbu, gatavojoties partijas 26.Kongresam, atgādinot, ka partija nav akmens, ko vienreiz var pacelt un nolikt.

„Partijai ir jābūt nepārtraukti dzīvai, darbīgai, rīcībspējīgai, biedriskai”, norādīja Tavars. Tāpat apliecināja, ka biedri no nodaļām ziņo par savu gatavību pielikt visas pūles jaunu pozīciju iekarošanai.

Biedri lepojas ar to, ka aizvadītajās vēlēšanās LZP, kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību, startēja ar saukli “Būsim saimnieki savā zemē”, īpaši atzīmējot veiksmīgo piedāvājumu uzstādīt skaidru un aptverošu partijas pamatmērķa orientieri – Latvijas tautas un Latvijas dabas mūžīgā dzīvotspēja Latvijā.

Tavars norādīja, ka augstu gan biedru vidū, gan sabiedrībā tiek vērtēts arī partijas publiskais darbs pēcvēlēšanu periodā.

„Augstvērtīgs ir Gunta Belēviča drosmīgais tautas dzīvotspējas veselības uzstādījums un jaunā pieeja ministriju integrālai savstarpējai sadarbībai, līdz šim esošās fragmentārās pieejas (tā nav mana cūka, tā ir kaimiņministrijas cūka) vietā. Arī Valsts prezidenta Andra Bērziņa un Aizsardzības ministra Raimonda Vējoņa nosvērtā stāja saasinātas ģeopolitisko provokāciju laikā nepaliek nepamanīta”, uzskata LZP valdes priekšsēdētājs.

Mūsu biedru aktīvai un ražīgai iesaistei partijas darbā ir liela nozīme partijas sasniegumu nostiprināšanai un nākamajiem darba uzstādījumiem.

Tāpat sanāksmes laikā, dažos vārdos no E.Tavara puses, tika ieskicētas perspektīvas pašvaldību vēlēšanu sagatavošanās periodā.

Biedri tika informēti par tuvākajiem plāniem, semināru veidā, izmantojot līdzšinējos labās prakses piemērus, informēt un atbalstīt citas nodaļas un biedrus. „Lai nākamajā vēlēšanu periodā, mēs gūtu vēl labākus rezultātus, ir nepieciešama pārdomāta, likumsakarīga un izpildāma stratēģija”, pārliecināts Tavars.

Partijas ietvaros, biedriem ir paredzēti nozaru praktiskie semināri, kur, pieredzes apmaiņas formātā,  mūsu partijas speciālisti  dalīsies ar praktisko pieredzi, pieejām un paņēmieniem problēmu risināšanā un izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Starptautiskā sporta un tautas sporta veicināšanas jomā lielu darba apjomu ir paveicis un pie tā joprojām strādā mūsu zaļais deputāts Raimonds Bergmanis. Viņš ir apzinājis un joprojām turpina apzināt un analizēt sporta vajadzības gan kopumā, gan konkrētās vietās. Šobrīd jau tiek darīti konkrēti darbi, lai, izmantojot valsts budžeta iespējas, tiktu realizēta līdzsvarota sporta un aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana.

LZP Burtnieka nodaļas biedri ieskicēja galvenās novada attīstības aktualitātes un attīstības tendences - dažādu infrastruktūras projektu virzību, izmantojot pašu cilvēku iniciatīvu, darba prasmi, aizrautību un godprātību. Kā visā Latvijā, arī Burtniekos, lai realizētu projektus, atbalsts ir Eiropas Savienības fondu ietvaros pieejamie līdzekļi.

Novada jaunākais lepnums ir jaunais bērnudārzs, kuru uzbūvēja vietējie celtnieki. Bērnudārza ēka un teritorija ir veiksmīgi iekļāvusies kopējā ainavā. Bērniem un viņu vecāki, audzinātājas, personālas un iedzīvotāji ir ļoti gandarīti par jauno bērnudārzu.

Telpas ir gaišas, plašas, viegli uzturamas kārtībā, kurās bērni, savu vienaudžu vidū, audzinātāju un auklīšu aprūpēti, izdzīvos pilnvērtīgu bērnību.

Tomēr, tāpat kā citām reģionālajām pašvaldībām, arī Burtnieku novadā nozīmīgākās problēmas šobrīd ir tieši sociālās. LZP Burtnieku nodaļas vadītājs un vienlaicīgi arī novada domes deputāts Jānis Leitis norāda, ka „situācijai saistībā ar nodarbinātību ir duāls raksturs - no vienas puses trūkst darbavietu, lai cilvēki varētu strādāt savā novadā. No otras puses ir krietns pulciņš cilvēku, kuri nespēj piekrist darba devēju piedāvātajiem nosacījumiem, bet izvēlas saņemt pabalstus”.

LZP biedre Maija Šmite, kura, paralēli pamatdarbam lauksaimniecībā, darbojas arī nevalstiskajās organizācijās, uzskata, ka viens no būtiskākajiem šķēršļiem reģionālajai attīstībai ir pārlieku lielais birokrātiskais slogs, un pret pārkāpumiem attiecinātās nesamērīgās sankcijas, ko piemēro dažādu institūciju atbildīgie ierēdņi.

Sanāksmes noslēgumā 12.Saeimas deputāts A.Rasmanis pateicās klātesošiem par iespēju tikties un veikt domu apmaiņu.

„Lai mans darbs Saeimā nestu pienesumu Vidzemes reģionam, ceru uz turpmākām regulārākām sadarbības veicinošām sarunām”, tā A.Rasmanis.

LZP valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars pateicās par iespēju piedalīties Burtnieku nodaļas sapulcē un vēlreiz aicināja biedrus 18.aprīlī doties uz Rīgu, kur notiks LZP 26.Kongress - “visi Zaļās partijas biedri ir gaidīti, jo mūs visus apvieno rūpes par mūsu tautas un dabas mūžīgu dzīvotspēju Latvijā”.