14.04.2015

G.Belēvičs: Nekvalitatīvais pusdienu piedāvājums bērniem ir satraucošs un prasa risinājumu


Veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs pauž satraukumu par masu medijos izskanējušo informāciju, ka skolēni izglītības iestādēs pusdienās saņem nekvalitatīvu ēdienu.

„Situācija, kad bērniem skolā tiek pasniegts nekvalitatīvs un no bojātiem produktiem gatavots ēdiens, ir nepieļaujama, un tas prasa steidzamu risinājumu,” uzsver veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs. „Tādēļ Veselības ministrija izstrādās priekšlikumu, kas ļaus būtiski uzlabot piedāvāto produktu kvalitāti - no skolēnu ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem – 1,42 eiro, Ministru kabineta noteikumos definēsim, ka ne mazāk kā 85% no šīs summas ir izlietojami tieši produktu, no kuriem pagatavojamas pusdienas, iegādei.”

„Vienlaikus aicinu skolu un pašvaldību vadību sekot līdzi izglītības iestāžu ēdinātāju gatavotās un piegādātās produkcijas kvalitātei un ziņot atbildīgajām institūcijām problēmu gadījumā. Arī visaugstākās prasības normatīvos nebūs garantija kvalitatīvam ēdienam bērniem, ja atbildīgās personas nebūs ieinteresētas šīs prasības ievērot,” norāda veselības ministrs.

Guntis Belēvičs uzsvēra, ka mērķis ir panākt, ka katrs skolēns vismaz reizi dienā saņem siltu, no dabīgiem produktiem gatavotu, kvalitatīvu un sabalansētu maltīti izglītības iestādē, un kompromisi kvalitātes ziņā ir nepieļaujami.