15.04.2015

LM turpinās īstenot izmēģinājumprojektu bezdarbnieku apmācībai


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar valsts profesionālās izglītības iestādēm laikā no 2014. gada janvāra līdz decembrim īstenoja izmēģinājumprojektu, lai praktiski pārbaudītu sadarbības modeli bezdarbnieku iesaistei pieprasītās profesionālās tālākizglītības programmās.

 

Ņemot vērā ievērojamos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļu ieguldījumus skolu infrastruktūrā, kā arī Eiropas Komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumu, bezdarbnieku pārkvalifikācija tika īstenota vairākās valsts dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs, nodrošinot arī reģionālo pārklājumu, informē Labklājības ministrija (LM).

 

Sākotnēji izmēģinājumprojekts paredzēja 200 bezdarbnieku pārkvalifikāciju, tomēr tālākizglītības programmu apguvē iesaistīja 164 bezdarbniekus, no kuriem mācības pabeidza 125 bezdarbnieki. Bezdarbniekus apmācīja tādās profesijās kā metinātājs, autoatslēdznieks, datorsistēmu tehniķis, maiznieks, galdnieka palīgs un citās. Atbilstoši statistikas datiem, līdz 2015. gada 31. martam darbā iekārtojās 63 bezdarbnieki jeb 50 % no tālākizglītību apguvušajiem bezdarbniekiem. Tomēr 23 bezdarbnieki jeb 18 % joprojām atrodas NVA uzskaitē.

 

Bezdarbnieku apmācība izmēģinājumprojektā bija finansēta Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" ietvaros.

 

Analizējot izmēģinājumprojekta rezultātus, konstatētas arī atsevišķas problēmas attiecībā uz bezdarbnieku iesaisti, piemēram, nevēlēšanās doties uz apmācībām, ja izglītības iestāde nebija tuvu dzīves vietai. Tāpat bija vērojamas arī atsevišķas problēmas ar izglītības iestāžu iespējām un ieinteresētību piedalīties izmēģinājumprojektā. Piemēram, nespēja nodrošināt nepārtrauktu tālākizglītības programmu apguvi visa gada garumā, jo mācību darbs norit semestros un vasaras sezona atvēlēta mācībspēku atvaļinājumiem.

 

Lai 2015.gadā turpinātu un pilnveidotu NVA sadarbību ar valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēm, tiks īstenota izmēģinājumprojekta 2.kārta. Tajā papildus paplašinās profesionālās izglītības kompetences centra statusu ieguvušo izglītības iestāžu iesaisti bezdarbnieku pārkvalifikācijā pieprasītās profesijās. Tomēr atšķirībā no iepriekšējā izmēģinājumprojekta, 2.kārtā iesaistīs 200 bezdarbniekus, kuri vairāk pakļauti kādam sociālās atstumtības riskam, piemēram, ilgstošos bezdarbniekus, bezdarbniekus vecumā virs 50 gadiem, kuriem darba tirgū būs jāuzturas vēl samērā ilgi, bet vienlaikus ir paaugstināts ilgstošā bezdarba risks.

 

Plānots, ka izmēģinājumprojekta 2.kārtu LM sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju uzsāks 2015. gada septembrī, paredzot arī papildus atbalstu bezdarbnieku mobilitātei apmācību laikā.

 

Iepriekšminēto paredz otrdien, 14. aprīlī, valdībā izskatītais informatīvais ziņojums Par izmēģinājumprojekta „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu.