06.03.2014

Sezonas laukstrādniekiem ievieš atvieglotu ienākuma nodokļa režīmu


Ceturtdien, 6. martā, Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz ieviest sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, sākot ar 2014. gada 1.jūniju.

Šis nodokļu režīms attieksies tikai uz tiem laukstrādniekiem, kas ir nodarbināti no kārtējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 30. novembrim un kas ir nodarbināti tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā. Kalendārā gadā laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim maksimālais termiņš, kurā sezonas laukstrādniekam varēs piemērot sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmu, nevarēs pārsniegt 65 nostrādātās dienas un sezonas laukstrādnieka saņemto ienākumu maksimālais apmērs nevarēs pārsniegt 3000 eiro.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis paredzēts 15 procentu apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70 eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksās sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūs sociāli apdrošināta pensijai, ja pie visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniegs 70 eiro.

Sezonas laukstrādnieku darba devēji izmantos Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. LAD informācijas sistēmā tiks nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā LAD informācijas sistēmā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā formā.

Lai samazinātu administratīvo slogu, uzņēmējam, kurš nodarbina sezonas laukstrādniekus, ziņojums par nodarbinātajām personām, viņu ienākumiem un aprēķināto ienākuma nodokli VID būs jāsniedz vienu reizi mēnesī. Sezonas strādnieku jaunā uzskaites kārtība, izmantojot LAD sistēmu, būs daudz vienkāršāka, ērtāk lietojama un saprotamāka. Samazinātā nodokļa ieviešana rosinās lauksaimniekus legalizēt līdz šim nereģistrētos laukstrādniekus.