22.01.2018

ECOFIN diskutēs par Banku Savienības izveides pabeigšanu


No 22. līdz 23. janvārim Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un citi ministrijas pārstāvji piedalīsies Eirogrupas un Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē, kas notiks Briselē, Beļģijā.

Eirogrupas laikā plānots pārrunāt aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, tostarp Grieķijas esošo situāciju, Portugāles pēc-programmas uzraudzību, Starptautiskā Valūtas fonda IV panta konsultācijas ar eirozonu un 2018. gada eirozonas rekomendācijas.

Tāpat paredzēts pārrunāt Ekonomikas un monetārās savienības (EMU) padziļināšanas jautājumus kā rezultātu pēc decembra Eirosamita, kurā secināts, ka šobrīd ir labvēlīgs ekonomiskais stāvoklis, ko vajadzētu izmantot, vērtējot un ieviešot nepieciešamās plānotās izmaiņas. Divus no sešiem EMU padziļināšanas pakotnes elementiem var virzīt tūlītējām diskusijām Eiropas Savienības Padomē, proti, ir nepieciešams pabeigt Banku savienības izveidi un rast risinājumus attiecībā uz Vienotā noregulējuma fonda fiskālā atbalsta mehānisma izveidi Eiropas Stabilitātes mehānisma ietvaros.

Latvija atbalsta plānoto pasākumu veikšanu, kas veicinātu Banku Savienības izveides pabeigšanu 2018. gadā un līdz ar to nodrošinātu pietiekamu progresu kredītiestāžu sektora risku mazināšanā un dalīšanā. Tāpat pozitīvi tiek novērtēts Eirogrupas un ECOFIN turpmāk plānotais darbs pie EMU padziļināšanas jautājumiem, vienlaikus norādot uz nepieciešamību rast praktiskus risinājumus, lai ārpus eirozonas esošas valstis arī varētu piedalīties diskusijā, kas ir nozīmīga visām ES dalībvalstīm. Turpinot Eirogrupas laikā apspriesto, šo jautājumu plānots vērtēt arī ECOFIN sanāksmes laikā. Valstu vadītāji pie EMU padziļināšanas jautājuma plāno vēl atgriezties šā gada laikā. Par EMU jautājumu diskusijas turpināsies arī nākamās dienas ECOFIN sanāksmes laikā.

Eirogrupas sanāksmē paredzēts arī apstiprināt jauno Eirogrupas darba grupas vadītāju un noslēgumā uzklausīt jaunā Austrijas finanšu ministra jaunās valdības prioritātes.

Savukārt ECOFIN laikā ir plānots diskutēt par PVN pakotni un Eiropas semestri 2018. Paredzēts arī apmainīties ar viedokļiem par Rīcības plānu, lai novērstu ienākumus nenesošo aizdevumu problēmu Eiropā. Bulgārijas prezidentūra informēs par darba programmu 2018. gada pirmajam pusgadam, kurā galvenie ECOFIN jautājumi būs Finanšu savienības izveidošana EMU kontekstā, pabeidzot Banku Savienības izveidi un mazinot riskus banku sektorā, kā arī investīciju veicināšana, ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes nodrošināšana un godīgas konkurences nodrošināšana Vienotajā tirgū, izmantojot taisnīgu un efektīvu uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem, vienlaikus novēršot agresīvu nodokļu plānošanu un uzlabojot caurskatāmību nodokļu jomā.