14.08.2018

Valdībā apstiprināšanai virza “Velosatiksmes attīstības plānu 2018.-2020.gadam”


Satiksmes ministrija sagatavojusi projektu “Velosatiksmes attīstības plāns 2018.-2020.gadam”, ko otrdien, 14. augustā, izskatīs Ministru kabinets.

Velosatiksmes attīstības plāna mērķis ir veicināt velosatiksmes attīstību un velotransporta plašāku izmantošanu. Lai turpinātu attīstīt velosatiksmi, laika periodā no 2018. līdz 2020. gadam ir noteikti vairāki rīcības virzieni, tostarp, velosatiksmes infrastruktūras attīstīšana, tās plānošana un vadība, kā arī velosatiksmes popularizēšana un sabiedrības izglītošana.

Nākotnes redzējums par velosatiksmes politiku ir balstīts uz trīs dimensijām – vides, ekonomisko un sociālo. Šo dimensiju prioritātes ir jāievēro velosatiksmes plānošanā, jo kā parāda esošās situācijas analīze, tās ir būtiskas sabiedrības interesēm. Tās šajā gadījumā ir globālas: centrā ir veselīgs dzīvesveids, kas cilvēkam sniedz paaugstinātu mobilitāti un kvalitatīvu infrastruktūru tīrā vidē. Valsts intereses, realizējot šādu politiku, ir primāri kalpot cilvēkam, kas ilgtermiņā rezultēsies ieguvumos tautsaimniecībai.

Lai novērtētu velosatiksmes attīstības plāna mērķa sasniegšanas pakāpi, ir noteikti vairāki rezultatīvie rādītāji, piemēram, procentuālais velosipēdistu īpatsvars, kas brauc vismaz vienu dienu nedēļā, no kopējiem valsts iedzīvotājiem palielinās no 23% līdz 30%,  procentuālais velosipēdistu īpatsvars, kas brauc vismaz piecas dienas nedēļā, no kopējiem valsts iedzīvotājiem palielinās no 6 līdz 10%. Savukārt velosipēdu ceļu kopgarums valstī un pašvaldībās palielināsies no 624 līdz 700 kilometriem.

Laika periodā līdz 2020.gadam tiks veikts pētījums par velosatiksmi valstī, iegūstot datus, kas raksturo velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā un vides dimensijās, tiks rīkots forums par velosatiksmi un tās infrastruktūras attīstības perspektīvām un problēmjautājumiem pašvaldībās. Plāna ietvaros pilnveidos nepieciešamos normatīvos aktus, tiks organizēti izglītojoši pasākumi un veicināta velomaršrutu atpazīstamība.