21.08.2018

Satiksmes ministrijai līdz 2020. gada beigām jāizstrādā platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija


21. augustā valdība apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr. 589 "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam"".

Ar šo rīkojumu SM līdz 2020. gada 30. decembrim jāpiedāvā papildus valsts atbalsta pasākumi, tostarp jāizstrādā normatīvo aktu priekšlikumi, lai nodrošinātu „pēdējās jūdzes” elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību. Izstrādājot priekšlikumus, jāņem vērā projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” 1. kārtas ieviešanas izvērtējums un projekta 2. kārtas vidusposms, kā arī „pēdējās jūdzes” pakalpojuma pieejamības par saprātīgu un tirgum atbilstošu cenu izvērtējums.

Lai izpildītu iepriekšminēto, ir nepieciešami izvērtējumu dati, kurus iegūs Finanšu ministrijas organizētā iepirkuma “Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)” izvērtējums” ietvaros. 2018. gada 14. augustā ir noslēgts līgums  ar iepirkuma uzvarētāju. Ievērojot, ka izvērtējuma veikšanas laiks ir 32 nedēļas, kā arī to, ka SM ir nepieciešams laiks Ministru kabinetā iesniedzamo normatīvo aktu projektu izstrādei un saskaņošanai, SM lūdza pagarināt izpildes termiņu līdz 2020. gada 30. decembrim.

Platjoslas projekta 1. kārtā uzbūvēti 177 piekļuves punkti "baltajās" teritorijās (administratīvā teritorija (pagasts), kurā neviens komersants nav izbūvējis un tuvāko trīs gadu laikā neplāno izbūvēt platjoslas elektronisko sakaru infrastruktūru, ar kuru var nodrošināt platjoslas piekļuves pakalpojumus ar datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s). Piekļuves punktu atrašanās vietas ir saskaņotas ar vietējo pašvaldību. Vienlaikus ir uzbūvēta 1813 kilometru gara optisko kabeļu tīkla trase.

Platjoslas projekta 2. kārtā noteikts, ka mājsaimniecību skaitam, kurām pieejami platjoslas piekļuves pakalpojumi ar vismaz 30 Mb/s ātrumu, līdz 2023. gadam jāpieaug par 83 800. Nosakot sasniegto mērķa vērtību 2023. gadā, būs jāņem vērā specifiskās demogrāfijas tendences Latvijā.