21.08.2018

M. Kučinskis: ir svarīga konstruktīva sadarbība starp Latviju un Igauniju dažādos nozīmīgos jautājumos


Lai diskutētu par Latvijai un Igaunijai nozīmīgiem jautājumiem, otrdien, 21. augustā, Rīgā tikās abu valstu valdības. Šī tikšanās notika, atzīmējot abu valstu dibināšanas simtgades, un tās mērķis bija padziļināt ciešās draudzības saites starp divām līdzīgi domājošām valstīm un veicināt konstruktīvu sadarbību savstarpēji nozīmīgos jautājumos.

Abu valdību kopējās sanāksmes darba sesijās, kuras vadīja Latvijas Ministru prezidents Māris Kučinskis un Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass, tika apspriesti jautājumi, kas skar Latvijas un Igaunijas reģionālo sadarbību un drošības stiprināšanu reģionā, kā arī aktuālos Eiropas Savienības (ES) jautājumus - sadarbību reģionālo enerģētikas un transporta infrastruktūras projektu īstenošanā, digitālās savienojamības attīstīšanā, kā arī pārrunāja tematus par izaugsmes un konverģences veicināšanu ES.

Uzrunājot abu valstu ministrus, M. Kučinskis pauda gandarījumu Latvijas un Igaunijas Starpvaldību komisijas līdzpriekšsēdētājiem par paveikto, lai mūsu iedzīvotājiem dzīvošana abpus robežai būtu bez liekiem šķēršļiem.

“Vienlaikus vēl daudz darāmā, lai nodrošinātu labāku  veselības un izglītības pakalpojumu pieejamību, vai pavisam vienkārši –  nebūtu pārāk ilgi jāgaida vilciens vai autobuss pārsēžoties. Tādēļ  rūpīgi jāgatavo nākamā Latvijas un Igaunijas Starpvaldību komisijas  sanāksme oktobrī”.

Tāpat viņš norādīja uz nepieciešamību Baltijas valstīm sadarboties enerģētikas jomā.

“Sagaidu, ka visdrīzākajā laikā kopā ar partneriem reģionā  vienosimies par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas scenāriju  ar Eiropu caur Poliju. Mērķis ir izvēlēties labāko scenāriju no drošības  un izmaksu aspekta”.

Uzmanība tika pievērsta arī ES Daudzgadu budžetam.

“Sarunās par ES Daudzgadu budžetu pēc 2020. gada mēs esam  “vienā laivā”. Jāstrādā, lai panāktu mums labvēlīgu sarunu rezultātu,  kas sekmētu dzīves līmeņu izlīdzināšanu Eiropā, atbilstu mūsu  lauksaimnieku interesēm, attīstītu reģiona enerģētikas, transporta un  digitālo savienojamību”.

Tikšanās noslēgumā tika pieņemts abu valstu valdību Kopīgais paziņojums, kurā atrunāti jautājumi par Latvijas un Igaunijas reģionālo sadarbību, par drošības stiprināšanu reģionā, par stratēģisko komunikāciju, par reģionālajiem enerģijas infrastruktūras projektiem, par reģionālajiem transporta infrastruktūras projektiem, par izaugsmi un konverģenci, kā arī par digitālo savienojamību.

Pēc abu valdību kopējās sanāksmes notika Grāmatu dāvināšanas ceremonija LNB Tautas grāmatu plauktam, kuras ietvaros Igaunijas valdības pārstāvjiem bija iespēja dāvināt LNB grāmatas.

Svinīgā pasākuma noslēgumā tika pasniegta Latvijas un Igaunijas Ārlietu ministriju Valodu balva.

Latviju un Igauniju vieno ļoti aktīvs politiskais dialogs, kopīgas intereses Baltijas jūras reģionā un cieša partnerība ES un NATO ietvaros. Starp abu valstu nozaru ministrijām, pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām izveidojusies cieša sadarbība dažādās jomās. 

Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valdību pirmās kopīgās sēdes Kopīgs paziņojums.