11.12.2017

Lielākā daļa valsts budžeta līdzekļu atvēlēta sociālajai aizsardzībai


Par nākamā gada valsts budžeta prioritātēm ir noteiktas veselības aprūpe, valsts iekšējā un ārējā drošība, kā arī atbalsts demogrāfijas pasākumiem.

Veselībai 2018. gadā tiek novirzīts 11,1%, kas kopā ar veselību saistīto izglītību kopumā ir 1 018, 2 milj. eiro. Savukārt aizsardzībai paredzēts novirzīt 6,4% jeb 574,8 milj. eiro budžeta līdzekļu, kā arī sabiedriskajai kārtībai – 6,4% jeb 571,2 milj. eiro.

Ekonomiskajai darbībai tiek novirzīts 16,5% jeb 1 475,3 milj. eiro nākamā gada budžeta līdzekļu, tajā skaitā 4,4% tautsaimniecībai (enerģētikai, rūpniecībai, būvniecībai, sakariem u.c.), 7,3% eiro lauksaimniecībai (mežsaimniecībai, zivsaimniecībai un medniecībai) un 4,8% jeb transportam (autoceļiem, sabiedriskajam transportam un dzelzceļam), bet izglītībai – 8,4% jeb 756,4 milj. eiro budžeta līdzekļu.

13,3%  jeb 1 190,6 milj. eiro budžeta līdzekļu tiek novirzīti Eiropas Savienības fondu maksājumiem, dotācijām pašvaldībām un starptautiskajai sadarbībai (7,1%), valsts parāda vadībai un iemaksām Eiropas Komisijas budžetā (5,8%) un Valsts prezidenta kancelejai, Saeimai un Ministru kabinetam (0,4%). Tāpat atpūtai, kultūrai un reliģijai nākamā gada budžetā tiek novirzīti 2,1 % jeb 188,8 milj. eiro budžeta līdzekļu, vides aizsardzībai – 0,6% jeb 51, 8 milj. eiro un teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 0,1% jeb 12,8 milj. eiro budžeta līdzekļu.

Plašāk ar 2018. gada budžeta izlietojumu iespējams iepazīties šajā infografikā: http://bit.ly/2z1rqyp

Salīdzinot ar 2017. gada budžetu, nākamgad plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 725 miljoniem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi paredzēti par 625 miljoniem eiro lielāki nekā 2017. gada valsts budžeta likumā.