12.12.2017

Mazinās administratīvo slogu jūras zvejas laivu īpašniekiem


Aministratīvais slogs jūras zvejas laivu īpašniekiem turpmāk būs mazāks, - to paredz Ministru kabineta sēdē 12. decembrī apstiprinātie “Grozījumi Ministru kabineta (MK) 2006. gada 28. marta noteikumos Nr. 248 “Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību””.

Zvejas kuģa, tai skaitā jūras zvejas laivas, atbilstību drošības prasībām apliecina kuģošanas spējas apliecība. Kuģošanas spējas apliecībā tiek veiktas atzīmes par kārtējo apskati. Atbilstoši Jūras kodeksa grozījumiem un MK 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 “Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā” veiktajiem grozījumiem no 2018. gada 1. janvāra jūras zvejas laivām atzīmes par kārtējo apskati tiks veiktas Kuģu reģistra izsniegtajā beztermiņa reģistrācijas apliecībā un kuģošanas spējas apliecība jūras zvejas laivām netiks izdota. 

Tādējādi nepieciešams veikt grozījumus arī noteikumos par jūras zvejas kuģu drošību, paredzot, ka minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Jūras zvejas laivām izdotās kuģošanas spējas apliecības, kas tiks izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, būs spēkā līdz tajās norādītajam derīguma termiņam un atzīmes par kārtējām apskatēm tiks ietvertas šajās apliecībās.

Savukārt, lai Kuģošanas drošības inspekcija varētu veikt zvejas kuģa dzinēja un palīgdzinēja apskati, pašreiz tas tiek uzrādīts inspekcijai izjauktā veidā. Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk dzinējs vai palīgdzinējs nav jāizjauc apskates laikā, ja ir ražotāja rakstisks slēdziens par izstrādājuma stāvokli un atbilstību drošai ekspluatācijai. Tādējādi turpmāk tiks samazināti kuģa īpašnieka finansiālie un laika resursi, kas nepieciešami, lai minētos izstrādājumus izjauktu. Vienlaikus tiks nodrošināta dzinēju efektīva uzraudzība, jo ikviens ražotājs ir kompetentākā persona attiecībā uz sava izstrādājuma novērtēšanu.

Tiesiskais regulējums par kuģošanas spējas apliecību turpmāku neizsniegšanu attiecas uz jūras zvejas laivu īpašniekiem (saskaņā ar Kuģu reģistra datiem Kuģu reģistrā ir reģistrēta 611 zvejas laivas, no kurām aptuveni puse šobrīd tiek izmantota). Tiesiskais regulējums par dzinēju un palīgdzinēju apskates veikšanu attiecas uz 75 zvejas kuģu īpašniekiem.