12.12.2017

Ministru kabinets apstiprina Zemessardzes attīstības plānu 2018. - 2027. gadam


12. decembra Ministru kabineta sēdē konceptuāli apstiprināts Aizsardzības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Zemessardzes attīstību 2018.-2027. gadā un Zemessardzes paaugstinātās gatavības vienību ieviešanas gaitu.

Kopš 2015. gada Zemessardzes bataljonos ir uzsākta paaugstinātas gatavības vienību sagatavošana. Paaugstinātas gatavības vienības veido pieredzējušākie un aktīvākie zemessargi, kuri, salīdzinot ar citiem zemessargiem, mācībās pavada vairāk dienas, attīstot savas iemaņas. Paaugstinātas gatavības vienību veido dažādu specialitāšu pārstāvji, un šobrīd uzsākta mīnmetēju un prettanku, inženieru, pretgaisa aizsardzības un snaiperu spēju attīstīšana. 

Lai pilnvērtīgi sagatavotu personālu, pēdējos gadus ir notikusi mērķtiecīga zemessargu pamatapmācība un kolektīvā apmācība, organizējot gan nometnes, gan mācības nedēļas nogalēs un darba dienu vakaros, kas norisināsies arī turpmāk.  

“Zemessardze ir mūsu tautas stingras gribas apliecinājums tam, ka Latvija ir aizstāvama un būs aizstāvama, ja rastos jebkāds apdraudējums mūsu valsts neatkarībai un drošībai. Es patiesi lepojos ar Zemessardzi – ar cilvēkiem, kuri savu brīvo laiku ir gatavi aizvadīt militārās sagatavotības un zināšanu paaugstināšanai, skaidri apzinoties savu uzdevumu un lomu valsts aizsardzībā. Prieks, ka Zemessardzes rindas aug un tai piepulcējas arvien vairāk gados jaunu cilvēku,” uzsver aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

2018. gadā noslēgsies pirmais paaugstinātās gatavības vienību attīstības posms, kura ietvaros bataljonos tiks izpildīti pārbaudes vingrinājumi vada lieluma vienībām, savukārt nākamajā posmā bataljoniem jāattīsta rotas lieluma vienības. Šādu vienību izveidošanai nepieciešams speciāls ekipējums un kvalificēti speciālisti, tādēļ to nodrošināšana ir viena no Zemessardzes nākamo gadu prioritātēm. Paaugstinātās gatavības vienību sertifikācija notiks militāro mācību “Namejs 2018” laikā. 

Vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki turpinās aktīvu rekrutēšanu, lai zemessargu skaits Zemessardzē sasniegtu 12 000, tādējādi nokomplektējot vienības, lai tās spētu pildīt noteiktus krīzes laika uzdevumus. Arī šogad atjaunotajā Zemessardzes 1. Rīgas brigādē tiks veikta pastiprināta rekrutēšana, lai nokomplektētu divus jaunizveidotos bataljonus Rīgā un Bauskā. 

Tāpat pieņemts lēmums Zemessardzes 3. Latgales brigādē uz profesionālā dienesta rotas bāzes izveidot profesionālā dienesta bataljonu ar pastāvīgu dislokācijas vietu Latgalē. 

2022. gada militāro mācību “Namejs 2022” ietvaros tikts izvērtēta starpposmā noteikto uzdevumu izpilde. Līdz šim periodam plānots izveidot divas vada lieluma vienības no paaugstinātas gatavības rotas, veikt brigāžu operāciju vadību, attīstīt jaunizveidotos bataljonus, lai tie būtu pilnībā spējīgi pildīt noteiktos uzdevumus, kā arī nodrošināt visus zemessargus ar pamata ekipējumu. 

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus un domubiedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi darbojoties vienotā komandā Latvijā un ārpus tās robežām.

Zemessardzes galvenie uzdevumi ir veidot un apmācīt specializētos kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma bataljonus, pildīt valsts aizsardzības uzdevumus, piedalīties starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī sagatavot Latvijas pilsoņus dienestam Zemessardzē.  

Aizsardzības ministrija aicina – esi viens no mums, stājies Zemessardzē un sniedz ieguldījumu Latvijas drošībā. Zemessardzē uzņem Latvijas Republikas pilsoņus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, bet nav vecāki par 55 gadiem un vēlas dienēt Zemessardzē. 

Lai iestātos Zemessardzē, jāsazinās ar dzīvesvietai tuvāko Zemessardzes bataljonu un jāsaņem tālākos norādījumus. Ierodoties bataljonā, jāņem līdzi personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un iegūtās izglītības dokumentu oriģinālus. Uz vietas varēs iegūt papildus informāciju par dienesta specifiku Zemessardzē un aizpildīt pieteikuma anketu. Informācija par prasībām uzņemšanai Zemessardzē, ir atrodama Zemessardzes mājas lapas www.zs.mil.lv sadaļā- Prasības uzņemšanai Zemessardzē. Tur atrodama arī Zemessardzes bataljonu kontaktinformācija.

Papildu informācija: 
Video: Esi viens no mums - stājies Zemessardzē!