12.12.2017

Piešķir līdzekļus rēķinu apmaksai par ārvalstīs sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem


12. novembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts*, kas no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” paredz Veselības ministrijai (VM) piešķirt 249,8 tūkst. eiro, lai Nacionālais veselības dienests (NVD) nodrošinātu apmaksu par Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas kompetento institūciju iesniegtajiem rēķiniem par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Rīkojuma projekts paredz, ka piešķirtie finanšu līdzekļi tiks izlietoti līdz 2017.gada beigām, lai segtu izdevumus par Latvijas iedzīvotāju saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem citās Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Viena no NVD funkcijām ir izsniegt dokumentus, kas apliecina Latvijā apdrošinātas personas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citās ES dalībvalstīs, kā arī veic samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti pamatojoties uz S1 veidlapu ("Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi") un S2 veidlapu ("Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu"), kā arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas apliecina tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi, īslaicīgas uzturēšanās laikā citā ES dalībvalstī. Norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem notiek starp dalībvalstu kompetentajām institūcijām. Latvijai ir jānodrošina citu dalībvalstu izsniegto rēķinu apmaksa 18 mēnešu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

*Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””