08.12.2015

Atbalsta līdzekļu piešķiršanu veselības nozarei par Ukrainā cietušo personu ārstēšanu


8.decembrī Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts, kas paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu veselības nozarei – 12 164 eiro -,  lai segtu izdevumus ārstniecības iestādei, kas radušies saistībā ar Ukrainas protestu laikā cietušās personas ārstēšanu Latvijā. 

2014.gadā Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu piešķirt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem finansējumu Ukrainas protestu laikā cietušo personu ārstēšanai Latvijas ārstniecības iestādēs, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai, ja ārstēšanas rezultātā nav atjaunotas funkcionālās spējas, kā arī cietušo un viņu pavadošo personu nogādāšanai uz Latviju un izmitināšanai.