08.12.2015

Veicinās zināšanu apguvi lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām


Otrdien, 8. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumā “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”. Noteikumu projekts izstrādāts, lai veicinātu zināšanu apguvi, labās prakses nodošanu un pieredzes apmaiņu lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām.

 

Noteikumu projekts paredz sniegt atbalstu zināšanu pārneses un informācijas apakšpasākumiem: “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” un “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem”. Plānots, ka atbalsts sekmēs lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspēju, uzlabojot uzņēmumu produktivitāti, produkcijas noietu vietējā un starptautiskajā tirgū.

 

Noteikumu projekts nosaka atbalsta pretendentus, gala labuma guvējus, atbalsta saņemšanas nosacījumus un kārtību, publiskā finansējuma veidu un apmēru. Atbalstu varēs saņemt zināšanu pārneses un informācijas pasākumu īstenotājs, kas atbilst noteikumu projektā minētājiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu tiek izvēlēts apakšpasākuma īstenošanai. 

 

Noteikumi nosaka, ka atbalsta gala labuma guvēji ir juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās zināšanu pārneses pasākumos. Atbalstam paredzētais kopējais publiskais pieejamais finansējums plānošanas periodā ir 33 039 113 eiro.