09.12.2014

ES Enerģētikas ministru padomē vienojas par turpmākajiem soļiem vienotā enerģijas tirgus pabeigšanā


Š.g. 9.decembrī Briselē norisinājās ES Enerģētikas ministru padome (turpmāk Padome), kuras laikā dalībvalstis vienojās par turpmākajiem soļiem vienotā enerģijas tirgus izveides pabeigšanā. Ministri arī pārrunāja klimata un enerģētikas politikas pārvaldības aspektus līdz 2030.gadam un izaugsmes stratēģijas „Eiropa 2020” vidusposma pārskatu.

 

Latvijas delegāciju Padomē vadīja ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola.

 

Dalībvalstis pieņēma Padomes secinājumus par progresu ceļā uz iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanu. Secinājumos ir novērtēts padarītais un iezīmēti turpmākie soļi pilnībā funkcionējoša un savienota iekšējā enerģijas sasniegšanā.

 

Ministru diskusijās par klimata un enerģijas politiku līdz 2030. gadam īpaša uzmanība tika pievērsta klimata un enerģijas politikas satvara pārvaldības mehānismam un lielākas pārredzamības nodrošināšanai patērētājiem un investoriem.

 

Ministre Dana Reizniece-Ozola uzsvēra, ka klimata un enerģētikas politikas pārvaldībai līdz 2030.gadam ir jābūt balstītai uz reģionālo sadarbību: „Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plāns ir labs reģionālās sadarbības piemērs, ko var izmantot arī citi reģioni Eiropas Savienībā”.

 

Ministri arī diskutēja par Eiropa 2020 stratēģijas vidusposma pārskatu un to, kā stratēģiju padarīt efektīvāku, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un „zaļo” darba vietu izveidi.

 

„Jebkurai nozarei, arī klimatam un enerģētikai, ir jāveicina ekonomiskā izaugsme un nodarbinātība”, teica D. Reizniece-Ozola, „Līdz 2020. gadam lielāka uzmanība ir jāpievērš enerģētikas infrastruktūras attīstībai, lai nodrošinātu ES enerģētisko drošību”.

 

Padomes noslēgumā D.Reizniece-Ozola iepazīstināja ministrus ar Latvijas prezidentūras prioritātēm enerģijas jomā: attīstīt Eiropas Savienības Enerģētikas savienību, risināt klimata un enerģētikas politikas satvara līdz 2030.gadam pārvaldības jautājumu un turpināt dalībvalstu diskusijas par ES enerģētisko drošību.

 

Vairāk informācijas:

Par Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānu: 2009.gada 17.jūnijā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Barozo un astoņas Eiropas Savienības Baltijas jūras valstis (Dānija, Vācija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Zviedrija, Somija un Polija) parakstīja saprašanās memorandu par BEMIP izveidi. Memorandā politiskie līderi pauda savu politisko vēlmi strādāt kopā, lai sasniegtu līdzsvarotu Baltijas jūras reģiona enerģijas tirgus un attīstīt infrastruktūras projektus, kas nepieciešami, lai veicinātu tirgus integrāciju, izmantojot BEMIP rīcības plānā definētās īstenošanas pasākumus elektroenerģijas un dabasgāzes gāzes jomā.

Par „Eiropa 2020” stratēģiju. 2010. gadā pieņemtās "Eiropa 2020" stratēģijas galvenais mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību gan ES kopumā, gan tās dalībvalstīs. Stratēģijas ietvaros ir izvirzīti pieci ES līmenī sasniedzami kvantitatīvie mērķi nodarbinātības, pētniecības, vides, sociālās iekļaušanas un izglītības jomās. 2015. gadā ir plānots veikt "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu.