09.12.2014

Pārrunā sadarbību ar reto slimību biedrību pārstāvjiem


9.decembrī veselības ministrs Guntis Belēvičs tiekas ar reto slimību  biedrību pārstāvjiem*, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un turpmākās  sadarbības iespējas.

Tikšanās laikā veselības ministrs Guntis Belēvičs uzklausīja biedrību pārstāvju redzējumu par šā brīža problēmām, kas būtu jārisina, kā arī iepazīstināja ar plānotajiem pasākumiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.

Veselības ministrs aicināja reto slimību biedrību pārstāvjus uz konstruktīvu sadarbību, neslēpjot, ka visas problēmas uzreiz, it īpaši jautājumus, kas prasa papildu līdzekļus no valsts budžeta, atrisināt nav iespējams. Tajā pat laikā Guntis Belēvičs norādīja, ka pie papildu finansējuma iegūšanas veselības nozarei tiks strādāts, ne tikai sastādot kārtējā gada valsts budžetu, bet tiklīdz valsts kontā būs pārpalikums. Tādēļ pacientus pārstāvošās organizācijas tika aicinātas ministrijas darbu atbalstīt.

Tāpat, ministraprāt, būtu jāizveido hronisko slimību pacientu reģistrs, kurā kā viena sadaļa tiktu iekļauti arī ar retām slimībām slimojošie pacienti. Tas ļautu apzināt ne tikai visus pacientus, bet arī viņu vajadzības un nepieciešamos finansiālos resursus.

Guntis Belēvičs uzsvēra, ka vajadzības veselības aprūpes nozarē būs vienmēr, jo medicīna un farmācija attīstās, tiek izgudroti jauni medikamenti, jaunas medicīniskās tehnoloģijas, kas ļauj veiksmīgāk ārstēt saslimšanas, kuras agrāk nebija iespējams ārstēt. Vienlaikus tas prasa arvien lielāku finansējumu. Savukārt viņa uzdevums ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai, ievērojot arī atsevišķu pacientu nepieciešamību saņemt dārgus veselības aprūpes pakalpojumus.

Tikšanās noslēgumā veselības ministrs ar reto slimību biedrību pārstāvjiem vienojās, ka sadarbība veidosies veiksmīga, pakāpeniski virzoties uz kopējo mērķi – labāku veselības aprūpes pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem.

*Tikšanās laikā piedalījās pārstāvji no Pulmonālās hipertensijas biedrības, Cistiskās fibrozes biedrības, Latvijas hemofilijas biedrības, Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības „Motus Vita”, kā arī Pacientu ombuda.