09.12.2014

Piešķir finansējumu Ukrainas protestu laikā cietušo Zolitūdes traģēdijā cietušo ārstēšanai


9.decembrī, Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas  sagatavotais rīkojuma projekts par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem  neparedzētiem gadījumiem Ukrainas protestu laikā cietušo ārstēšanai, kā  arī papildus līdzekļu piešķiršanu ārstniecības iestādēm radušos  izdevumu kompensācijai saistībā ar Zolitūdes traģēdijā cietušo ārstēšanu.

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 11,8 tūkstoši eiro tiks novirzīti, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar sešu Ukrainas protestu laikā cietušo personu ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs no 1.jūlija līdz 31.oktobrim.

Tāpat 634 eiro tika piešķirti, lai norēķinātos ar ārstniecības iestādēm par Zolitūdes traģēdijā cietušo personu ārstēšanu. Jau iepriekš ziņots, ka valdība pagājušajā gadā pieņēma lēmumu, ka ārstniecības iestādēm par Zolitūdes traģēdijā cietušo personu ārstēšanu, izdevumi un valstī noteiktās pacienta iemaksas un līdzmaksājumi tiks kompensēti.