09.12.2014

Apstiprina Jaunsardzes attīstības plānu 2015. – 2024.gadam


9.decembrī Ministru kabinetā apstiprināts Aizsardzības ministrijas izstrādātais informatīvais ziņojums „Par Jaunsardzes attīstību 2015. – 2024. gadā”, kas nosaka Jaunsardzes attīstības prioritātes, sasniedzamos mērķus un uzdevumus, kā arī šo mērķu sasniegšanai nepieciešamos resursus. 

Jaunsardzes attīstības plāns paredz, ka līdz 2018. gadam ap 9500 jauniešu būs iespēja piedalīties Jaunsardzes kustībā, kas būs nodrošināta katrā Latvijas pašvaldībā ar proporcionāli plašāku pieejamību lielākajās republikas pilsētās. Savukārt līdz 2024.gadam plānots iesaistīt Jaunsardzē un Valsts aizsardzības mācības kā izvēles priekšmeta skolās apguvē ap 16 000 jauniešu. Pašlaik Jaunsardzē iesaistījušies ap 6500 jauniešu vecumā no 10 līdz 21 gadam.

Attīstībai plānotie resursi nodrošinās nodarbību un nometņu organizēšanu, ekipējuma iegādi, kā arī jaunu instruktoru amata vietu izveidi, paplašinot Jaunsardzes pieejamību.

Profesionāla, pieejama un nodrošināta nacionāla mēroga jaunatnes patriotiskās audzināšanas kustība šobrīd ir sevišķi aktuāla gan saistībā ar pēdējā laika ģeopolitiskajiem notikumiem Eirāzijas telpā, gan atsevišķu valstu centieniem Latvijas jauniešus, sevišķi mazākumtautību pārstāvjus, iesaistīt militāra un ideoloģiska rakstura nometnēs ārpus Eiropas Savienības robežām.