13.08.2012

ZZS vienojas ar LBAS par kopēju pozīciju jaunā budžeta veidošanā


Šodien, 13.augustā, Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) valde vienojās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāju Pēteri Krīgeru par vienotu pozīciju jaunā 2013.gada budžeta sagatavošanā.

P.Krīgers: „Ja Saeima neieviesīs kārtību valdībā, tad kā galējo rīcību izskatām iespēju izmantot vēl šobrīd referendumu likumā atstāto spraudziņu – savākt 10 tūkstošus parakstu, lai rosinātu Saeimas atlaišanu”.

U.Augulis, ZZS valdes pr-js: „ Mēs uzskatām, ka valdības piedāvātās nodokļu iespējamās izmaiņas 2012.-2015.gadā nedemonstrē vēlmi risināt tautsaimniecības, tai skaitā demogrāfijas, problēmas un vismazāk domā par cilvēku. Laikā, kad ekonomikas attīstība demonstrē strauju izrāvienu, ir ciniski aizbildināties, piemēram, ar iemeslu, kāpēc netiek celti atvieglojumi par apgādībā esošām personām, jo algas tāpat esot zemas un cilvēki ar vairākiem bērniem šo atvieglojuma palielinājumu visticamāk nesajutīs”.

Gan ZZS gan LBAS pārstāvim vienojoties, ka valdība nepilda savus iedzīvotājiem sniegtos solījumus un valdības rīcības plānā formulētos uzdevumus, nolēma arī turpmāk aktīvi sadarboties, kopīgi aizstāvot līdzīgos viedokļus.

Ņemot vērā valdības lēmumu nepaaugstināt neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošajām personām, abas puses vienojās nepieļautu darba nodokļu reformas pārtraukšanu. Proti, jau 2012.gada budžeta grozījumiem un, gatavojot 2013.gada budžetu, virzīt šādus priekšlikumus:

-    2013.gada budžetā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) neapliekamo minimumu noteikt 90 latu apmērā esošo 45 latu vietā, vienlaikus kompensējot pašvaldībām samazinātā IIN ieņēmumus. Tas atbilstu pirmskrīzes līmenim 2009.gadā un apliecinātu to, ka Latvija veiksmīgi attīstās, ir uzsākusi ekonomikas izrāvienu, kā arī valstī norit nopietns darbs pie "ēnu" ekonomikas un nelegālās nodarbinātības ierobežošanas.

-    Ņemot vērā neapmierinošo valsts demogrāfisko situāciju, kā arī 2011.gada 15.februārī Ministru kabinetā apstiprinātās Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes, kuru viens no uzdevumiem ir „paaugstināt IIN atvieglojumu par apgādībā esošu personu likmi, paredzot, ka tās apmērs veido 50% no minimālās mēneša darba algas”, gan ZZS, gan LBAS rosinās atvieglojumu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas noteikt jau sākot ar 2013. gadu.

-    Samazinot PVN par 1%, cenas praktiski nav samazinājušās un patērētāji to nejūt. Tāpēc ZZS un LBAS gatavos priekšlikumu īstenot nodokļa samazinājumu tādām preču un pakalpojumu grupām kā pārtika, siltumenerģija, medikamenti u.c., un kas šobrīd veido būtisku izdevumu daļu lielākajā daļā Latvijas mājsaimniecību.

-    Pamatojoties uz valdības rīcības plānā noteikto, ZZS un LBAS rosinās šobrīd veselības nozarei atvēlētā finansējuma 3,3% apmērā no IKP palielinājumu līdz 4,5 % īstenot jau sākot ar 2012. un 2013.gadu, lai 2014. gadā tas sasniegtu 4,5% no IKP.

Tāpat tikšanās laikā abas puses pārrunāja arī grozījumus tautas nobalsošanas likumā, kas esošajā redakcijā sašaurina un apgrūtina Satversmē noteiktās pilsoņu tiesības. ZZS un LBAS uzskata, ka ir jābūt reāli savācamam tautas nobalsošanas balsstiesīgo parakstu skaitam, kas neierobežotu tautas iespējas paust savu gribu.

Tāpēc ZZS atkārtoti aicinās „tiesiskuma koalīcijas” kolēģus sākt darbu pie Satversmes grozījumiem, kas paredz situāciju, kad tautas nobalsošanai jau pašos pamatos nevar nodot likuma projektu, kas nav pieļaujams demokrātiskā sabiedrībā vai apdraud Latvijas kā nacionālas valsts pamatus.

Atgādinām, ka šobrīd spēkā esošajos tiesību aktos nav skaidri un nepārprotami nostiprināta tādu jautājumu virzības tautas nobalsošanai neiespējamība kā valsts neatkarība, demokrātisms, parlamentārisms, valsts karogs, republikas pārvaldes forma un teritorijas nedalāmība. ZZS jau šī gada 17.janvārī sagatavotie un iesniegtie grozījumi paredz minēto nepilnību novērst, taču tie joprojām netiek virzīti izskatīšanai Saeimā, pretēji iepriekš koalīcijas solītajam.


Informāciju sagatavoja:
ZZS biroja vadītāja,
Ilona Jurševska
26110065