30.08.2016

Baltijas jūras reģiona parlamentārieši mudina uz ciešāku izglītības un darba tirgus sasaisti


Baltijas jūras reģiona valstu parlamentārieši otrdien, 30.augustā, Rīgā uzsvēra nepieciešamību ciešāk sadarboties izglītības jomā, lai nodrošinātu izglītības sistēmas sasaisti ar darba tirgu. Pieņemot 25.Baltijas jūras parlamentārās konferences (BJPK) rezolūciju, parlamentārieši akcentēja izglītības lomu reģiona konkurētspējas veicināšanā.

“Spēcīga, kvalitatīva izglītība ir svarīga jebkura reģiona attīstībai, taču būtiski to skatīt kontekstā ar darba tirgus prasībām un izmaiņām. Mēs nedrīkstam kavēties un nereaģēt uz pārmaiņām darba tirgū,” gadskārtējās BJPK sanāksmes noslēgumā uzsvēra šī starpparlamentu sadarbības foruma prezidents un arī Baltijas Asamblejas (BA) prezidents Jānis Vucāns.

Šajās dienās Rīgā aizvadītās konferences noslēgumā pieņemtā rezolūcija aicina stiprināt izglītības kvalitāti un tās sasaisti ar darba tirgu. Reģiona pārstāvji uzsver nepieciešamību veicināt izglītības iestāžu un darba devēju – uzņēmumu – sadarbību, īpaši izceļot profesionālās izglītības sasaisti ar darba tirgu.

“Lai veicinātu reģiona konkurētspēju, svarīgi vairot reģiona prestižu izglītības jomā. Būtiski arī padarīt pārskatāmāku izglītības kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu, veicināt to salīdzināmību,” uzsvēra J.Vucāns.

BJPK prezidents J.Vucāns informēja, ka reģiona pārstāvji rosina attīstīt kopīgu darba tirgu Baltijas jūras reģionā un veicināt darbaspēka mobilitāti. Uzmanība pievērsta arī jautājumam par efektīvāku jauniešu, kā arī to cilvēku, kuri ilgstoši ir bez darba, iesaisti darba tirgū.

Tāpat pausts atbalsts ilgtspējīga tūrisma attīstībai, akcentējot reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi, kā arī uzsvērtas citas rekomendācijas Baltijas jūras reģiona valstu sadarbībai.

Reaģējot uz pēdējos mēnešos notikušajiem terora aktiem Eiropā un pārējā pasaulē, Baltijas jūras reģiona valstis rezolūcijā arī aicina izvērst ciešāku sadarbību cīņā pret terorismu. 

No 28. līdz 30.augustam Rīgā notika 25.BJPK konference, kurā galvenā uzmanība veltīta jautājumam par augstas kvalitātes izglītību un darbaspēku kā būtisku nosacījumu Baltijas jūras reģiona valstu nākotnes attīstībai.

Kvalitatīva izglītība un efektīva izglītības sasaiste ar darba tirgu ir viens no prioritārajiem jautājumiem, kam Latvija pievērsusi pastiprinātu uzmanību kā BJPK prezidējošā valsts. Pasākums iezīmē Latvijas BJPK prezidentūras noslēgumu, un prezidentūra tālāk tiek nodota Hamburgas reģionālajam parlamentam Vācijā.

BJPK ir 1991.gadā dibināts Baltijas jūras reģiona valstu parlamentāriešu forums, kurā darbojas pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas. BJPK strādā parlamentārieši no 11 nacionālajiem parlamentiem, 11 reģionālajiem parlamentiem un piecām reģiona parlamentārajām organizācijām. Saeima šajā forumā ir iesaistījusies kopš tā pirmsākumiem, un to pārstāv BA Latvijas delegācija.