31.08.2016

Pauž atbalstu Veselības ministrijas virzītajam nozares finansēšanas modelim


Lai pārrunātu aktuālos jautājumus veselības nozarē, 31.augustā, veselības ministre Anda Čakša un ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Trupovnieks tikās ar Latgales reģiona pašvaldību un ārstniecības iestāžu vadību. Sanāksmes laikā Latgales reģiona pārstāvji pauda viennozīmīgu atbalstu Veselības ministrijas atbalstītajam nozares finansēšanas modelim, kas paredz uz esošā finansējuma bāzes palielināt veselības aprūpei pieejamo naudas apjomu iekšējas nodokļu pārdales rezultātā.

Veselības ministre Anda Čakša iezīmēja arī kopējo redzējumu par veselības nozarē veicamajām reformām, kas ietver veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju reģionālās pieejamības izkārtojuma pārskatīšanu, ārstniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sistēmas efektīvu pārraudzību, kur būtisks elements ir e-veselības darbība. 

Anda Čakša: „Reformu mērķis ir veselības aprūpes pakalpojumu analīze, lai būtu nodrošināta to pieejamība atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Pērkot no valsts puses veselības aprūpes pakalpojumu mūsu iedzīvotājiem, jāpanāk, ka vienāda līmeņa ārstniecības iestādēs tas tiek nodrošināts vienlīdz kvalitatīvi. Iepriekšējo gadu statistika, piemēram, mātes un bērna mirstības jomā rāda, ka ir nepieciešamas nopietnas izmaiņas, jo šībrīža skaitļi neraksturo Latviju kā Eiropas valsti. Pēc līdzīga principa raudzīsimies arī pārējās veselības aprūpes jomās."

Ministre norādīja, ka šobrīd veselības aprūpes nozari analizē Pasaules Bankas eksperti, kas sniegs savas rekomendācijas sistēmas uzlabošanai. Vienlaikus Anda Čakša uzsvēra, ka valdības dienaskārtībā nonāks arī  jautājums par papildus finansējumu veselības nozarei, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas noteiktos minimālos standartus – vismaz 12% no valsts kopējā budžeta izdevumiem (šobrīd – 9,8%).

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionos un cilvēkresursu nodrošinājumu ārstniecības iestādēs. Pašvaldību pārstāvji pauda arī gatavību iesaistīties savām ārstniecības iestādēm nepieciešamo ārstniecības personu sagatavošanas finansēšanā. Veselības ministre uzsvēra, ka pašvaldības var daudz izdarīt, piesaistot un motivējot jaunos speciālistus. Vienlaikus tika minēta arī nepieciešamība pārvērtēt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas principus, piemēram, lai ārstniecības personas būtu ieinteresētas strādat stacionārā, nevis tikai ambulatori.

Tāpat tika pārrunāti arī jautājumi par ģimenes ārsta un pašvaldības sadarbību primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā iedzīvotājiem.