31.08.2016

Valsts prezidents: Latvijas autoceļi ir valsts prioritāte


Latvijas autoceļu uzturēšana ir prioritāte, lai veicinātu valsts tautsaimniecības un reģionālo attīstību, 31.augustā, tiekoties ar satiksmes ministru Uldi Auguli, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

“Autoceļi veido mūsu valsts ekonomikas asinsriti, kam jānodrošina dzīvība lauku rajonos,” teica Valsts prezidents pēc iepazīšanās ar ministra sniegto informāciju par autoceļu infrastruktūras stāvokli. 

Kā norādīja Raimonds Vējonis, ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk rast konkrētus veidus, lai varētu optimāli plānot un finansēt jaunu autoceļu būvniecību, kā arī uzturēt pienācīgā kvalitātē jau esošo ceļu tīklu.

Pārrunājot transporta un kravu pārvadājumu jomas aktualitātes, Valsts prezidents pauda bažas par sarūkošajiem kravu apjomiem Latvijas ostās, kā arī uzņēmuma “Latvijas dzelzceļš” pārvadājumos, aicinot turpināt darbu pie kravu izcelsmes valstu dažādošanas un jaunu sadarbības partneru piesaistes. 

Raimonds Vējonis atzinīgi novērtēja valdības centienus tranzīta stiprināšanā un šā gada rudenī Rīgā gaidāmo Ķīnas, Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības formāta premjerministru samitu. “Tas būs ne tikai liels notikums Latvijas un Eiropas Savienības kopīgas sadarbības veidošanā ar Ķīnu, bet arī sniegs ievērojamas iespējas Latvijas ekonomisko interešu un sadarbības kontaktu veicināšanā, vienlaikus popularizējot Latviju starptautiskajā vidē,” teica Valsts prezidents. 

Valsts prezidents arī uzsvēra dzelzceļa projekta “Rail Baltica” lielo nozīmi Latvijas tautsaimniecībā. “Projekta īstenošanas gaitā ir svarīgi nodrošināt ar “Rail Baltica” saistītās informācijas plašāku pieejamību, kā arī izvērstu komunikāciju ar visām iesaistītajām pusēm,” aicināja Raimonds Vējonis.

Sarunā satiksmes ministrs Valsts prezidentu iepazīstināja arī ar aktualitātēm aviācijas jomā, tai skaitā ar īstenotajiem pasākumiem aviokompānijas “airBaltic” stratēģiskā investora piesaistē.