19.05.2015

Veselības ministrs piedalās Pasaules Veselības asamblejā


Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs no šī gada 17. līdz 20. maijam piedalās Ženēvā notiekošajā Pasaules Veselības organizācijas 68. Pasaules Veselības asamblejā.

 

Ikgadējā Pasaules Veselības asamblejā pulcējas veselības nozares līderi no visām pasaules valstīm ar mērķi izskatīt aktuālākos ar veselības nozari saistītos jautājumus. Asamblejas ietvaros tiek diskutēti aktuālo slimību jautājumi, nepieciešamās darbības to novēršanai un ārstēšanai, kā arī organizatoriskie jautājumi, veselības aprūpes problēmas risinot pēc iespējas efektīvāk. Šoreiz īpaša uzmanība pievērsta globālajai cīņai ar Ebolas vīrusu, nepieciešamību vienotai cīņai pret antimikrobo rezistenci, diskusijām, kas skar sieviešu veselību, kā arī gaisa piesārņojuma ietekmes vērtējumam saistībā ar veselību.

 

Ņemot vērā, ka šobrīd Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valsts  ir Latvija, veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs Pasaules Veselības asamblejas plenārsesijā tās dalībniekus uzrunāja gan Latvijas, gan visu pārējo Eiropas Savienības valstu vārdā. Savā uzrunā veselības ministrs uzsvēra ilgtspējīgu veselības sistēmu nepieciešamību, īpaši laikā, kad dažāda veida krīzes pasaulē nav retums. Tāpēc stabilas un kvalitatīvas  veselības aprūpes sistēmas nodrošināšanai vienlīdz svarīgi ārkārtas situācijas efektīvi risināt ne tikai tūlīt, bet arī savlaicīgi piesaistot investīcijas un plānojot ilgtermiņā.