19.05.2015

Konceptuāli atbalsta pilnveidoto sociālo garantiju piešķiršanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu ģimenēm


Otrdien, 19.maijā, valdībā konceptuāli atbalstīja Labklājības  ministrijas (LM) atkārtoti iesniegto iniciatīvu, kas paredz izmaiņas  Černobiļas atomelektrostacijas (ČAES) avārijas seku likvidēšanas  dalībnieku sociālā nodrošinājuma piešķiršanas kārtībā.

Vienlaikus valdība vienojās minēto jautājumu par likumprojekta ieviešanai papildus nepieciešamo finansējumu skatīt kopā ar pārējo ministriju priekšlikumiem 2016.gada valsts budžeta izstrādes gaitā.
    
Līdz  šim ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki ir sadalīti divās grupās  un saņem atšķirīgu sociālo nodrošinājumu atkarībā no invaliditātes  noteikšanas laika – pirms vai pēc 2000.gada.

Cilvēki, kuriem  invaliditāte noteikta līdz 2000.gadam, saņem pensiju kaitējuma  atlīdzības apmērā. Savukārt cilvēki, kuriem noteikta invaliditāte pēc  2000.gada, kad stājās spēkā ČAES avārijas rezultātā cietušo personu  sociālās aizsardzības likums, saņem pensiju un kaitējuma atlīdzību.

Tādējādi  izmaiņas izlīdzinātu atšķirības starp abām mērķa grupām un sekmētu  vienlīdzīgu attieksmi, piešķirot sociālo nodrošinājumu neatkarīgi no  invaliditātes noteikšanas laika.

Paredzēts, ka visiem cilvēkiem, kuriem ir piešķirta pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, aprēķinās pensiju un kaitējuma atlīdzību.

Ja  aprēķinātās pensijas un kaitējuma atlīdzības kopējā summa būs lielāka  par iepriekš saņemto pensiju kaitējuma atlīdzības apmēru, tad no  2016.gada 1.janvāra invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma  pensiju pārskatīs un piešķirs kaitējuma atlīdzību. Savukārt, ja tā būs  mazāka, tad turpinās izmaksāt invaliditātes pensiju kaitējuma atlīdzības  apmērā, vecuma pensiju, kas ir saglabāta invaliditātes pensijas  kaitējuma atlīdzības apmērā vai apgādnieka zaudējuma pensiju kaitējuma  atlīdzības apmērā.

Iepriekšminēto paredz valdībā konceptuāli apstiprinātie grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Pēc valdības lēmuma tie vēl būs jāpieņem Saeimā. Izmaiņas attiecas uz aptuveni trīs tūkstošiem cilvēku.