09.09.2016

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs – ES jāstiprina lauksaimnieku pozīcijas pārtikas piegādes ķēdēs


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs no 11. līdz 13. septembrim dosies darba vizītē uz Bratislavu, kur Slovākija kā Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valsts organizē ES Lauksaimniecības ministru neformālo sanāksmi par diskusijas tēmu “Lauksaimnieku pozīcijas stiprināšana pārtikas piegādes ķēdē”.

 

Pārtikas piegādes ķēde vieno trīs svarīgus ekonomikas sektorus: lauksaimniecību, pārtikas ražošanu un tirdzniecību. Pēdējos gados globalizācijas procesu rezultātā pārtikas piegādes ķēde ir piedzīvojusi nozīmīgas strukturālas izmaiņas – ir pieaudzis pārtikas un tirdzniecības starptautisku uzņēmumu koncentrācijas līmenis un savstarpēja integrācija. Savukārt lauksaimniecības preču ražotāji – zemnieki – pakāpeniski ir kļuvuši par pārtikas ķēdes vājāko posmu ar mazāko tirgus varu, jo lauksaimniecības produktu ražošana saistās gan ar neparedzamiem ārējiem apstākļiem (laikapstākļi), gan laika ierobežojumiem atkarībā no bioloģiskiem procesiem. Arvien lielākā globalizācijas pakāpe un citu pārtikas ķēdes līmeņu integrācija pakļauj lauksaimniekus ievērojamam tirgus nestabilitātes un cenu svārstīguma riskam. Vājā lauksaimnieka tirgus vara īpaši atspoguļojas cenu noteikšanā un peļņas sadalē pārtikas ķēdē, kas var novest pie tā, ka lauksaimnieks vairs nespēj turpināt ražošanu.

 

“Par spīti Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izveidotajiem instrumentiem pagaidām nav manāmas krasas pozitīvas izmaiņas, lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas un tirgus varu pārtikas piegādes ķēdē, padarot to līdzvērtīgu pārstrādātājiem un tirgotājiem. Stiprāko pozīciju izmantošana, ko īsteno pārstrādātāji un tirgotāji, bieži vien noved pie negodīgām tirdzniecības praksēm, kas pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu problēmu, kurai Eiropas Savienības līmenī diemžēl nav atrasts risinājums,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Ir skaidrs, ka pārtikas piegādes ķēdes stabila un ilgtspējīga funkcionēšana nav iespējama, kamēr visi tās dalībnieki nav vienādi spēcīgi attīstīti, un, lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešamas izmaiņas KLP. Latvija uzskata, ka ir svarīgi pārtikas ķēdēs palielināt lauksaimnieka lomu un preces pievienoto vērtību ražošanas procesā.

 

“Ir jāatceras, ka pārtikas ķēdes pamatā ir ražotājs – lauksaimnieks, pateicoties kura darbam mēs varam lietot drošu un kvalitatīvu pārtiku. Tādēļ ir nepieciešams stiprināt lauksaimnieku vājo pozīciju piegādes ķēdē,” norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

 

Lai uzlabotu pārtikas piegādes ķēdes darbību, ir nepieciešams atbalstīt sadarbību starp piegādes ķēdes dalībniekiem, stimulējot vietēja mēroga īsās piegādes ķēdes ar noieta veicināšanas pasākumiem, piemēram, tirgus, kuros produktus var iegādāties tieši no lauksaimnieka. Tāpat ir jāturpina darbs kooperācijas veicināšanā ES līmenī, ieviešot jaunu atbalsta sistēmu kooperatīvu veidošanai, kas apvieno piemājas saimniecībās saražotās un mājas apstākļos pārstrādātās produkcijas ražotājus, vienlaikus veicinot šīs produkcijas pieejamību tirgum.

 

“Mēs uzskatām, ka ir svarīgi turpināt  atbalstīt jaunu kooperatīvo sabiedrību veidošanos, vienlaikus stiprinot  to darbību. Īpaša veicināšana nepieciešama gaļas ražošanas un  bioloģiskās lauksaimniecības kooperatīviem. Nākotnē līdz ar kooperatīvu  attīstību nepieciešams kooperatīvajās sabiedrībās veicināt arī  pārstrādes procesus, kas ļautu ražot produkciju ar augstāku pievienoto  vērtību. Eiropas Savienības līmenī jāparedz atbalsts kooperācijai, kas  ietvertu visus kooperācijas posmus no primārās lauksaimniecības  produkcijas ražošanas līdz biedru saražotās produkcijas pārstrādei un  produkcijas laišanai tirgū, paredzot atbalstu kooperatīvu  mazumtirdzniecības veikalu izveidošanai. Tāpat arī ir nepieciešams  izstrādāt un ieviest vienotu Eiropas Savienības mehānismu negodīgas  tirdzniecības prakses regulācijai,” skaidro zemkopības ministrs Jānis  Dūklavs.