09.09.2016

Vienojas par sadarbību veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai reģionos


9.septembrī veselības ministre Anda Čakša tikās ar pašvaldību  pārstāvjiem, lai informētu par darbu pie veselības nozares reformu  plāna, kura mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu  pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, un pārrunātu turpmāko sadarbību ar  pašvaldībām.

Sarunās ar pašvaldībām veselības ministre Anda Čakša uzsvēra, ka, strādājot pie veselības aprūpes finansēšanas modeļiem, ministrijas primārais mērķis ir saglabāt kopīgu veselības aprūpes pakalpojumu grozu un nodrošināt vienlīdzību pakalpojumu pieejamībā visiem Latvijas iedzīvotājiem. 

Veselības ministre norāda: „Visām ārstniecības iestādēm un kapitālsabiedrībām ir viens mērķis – lai galarezultātā iedzīvotājs saņemtu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu un lai valsts budžeta nauda tiktu izmantota efektīvi". Pašvaldību vadītāji tika informēti, ka nākotnē tiks definēti noteikti veselības aprūpes pakalpojumu standarti. Balstoties uz cilvēkresursiem, ārstniecības kvalitāti un ārstniecības iestāžu tehnoloģisko nodrošinājumu, nākotnē tiks veidots arī pakalpojumu sniedzēju jeb hospitalizācijas plāns. 

Tāpat veselības ministre Anda Čakša informēja, ka no nākamā gada paredzēts līgumus ar ārstniecības iestādēm slēgt, balstoties uz pacientu plūsmu 12, nevis 9 mēnešu garumā, tādā veidā uzlabojot pacientu plūsmas organizēšanu ārstniecības iestādēs un palielinot pakalpojumu pieejamību pacientiem. 

Veselības ministre aicināja pašvaldību vadītājus rūpīgi uzraudzīt savā īpašumā esošo ārstniecības iestāžu darbu. Sanāksmes noslēgumā veselības ministre Anda Čakša vienojās tikties ar pašvaldību vadītājiem individuāli, lai pārrunātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību atsevišķos reģionos.