15.05.2014

Ulda Auguļa apsveikums Starptautiskajā ģimenes dienā


Rūpēsimies par tuviniekiem un stiprināsim ģimenes. Tieši stipras ģimenes ir valsts pamats!