18.05.2014

„Zaļie” piedalās Baltijas jūras saglabāšanas akcijā


Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz nozīmīgākajām problēmām Baltijas jūras reģionā, 2014. gada 18.maijā, „zaļie” no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un Vācijas organizēja vienotu kampaņu Baltijas jūras saglabāšanai. Kampaņu Latvijā atbalstīja Latvijas Zaļā partija.

Atbalsta vides draugi un „roņi”
Kampaņas ietvaros akcijā iesaistīto valstu pārstāvji 18.maijā laika posmā no plkst.10.00 līdz 12.00 divpadsmit vietās gar Baltijas jūru gāja Baltijas jūrā peldēt, lai pievērstu sabiedrības uzmanību esošajām jūras problēmām un uzsāktu dialogu par Baltijas jūras aizsardzību arī politiskajā telpā.
Pasākumā piedalījās vides draugi, kam rūp Baltijas jūras liktenis, tai skaitā Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars, Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme un uzņēmējs Valdis Kalnozols. Par drosmīgo peldi Baltijas jūras dzestrajā ūdenī ( tikai +6oC!) liels paldies atsaucīgajiem veselīga dzīvesveida un ziemas peldes piekritējiem, tautā sauktiem par „roņiem”.


Jūra viena, problēma kopēja
Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas nav tikai Latvijas, bet visu Baltijas jūras reģionu vienojoša problēma, kuras risināšanai ir jāveicina ilgtspējīga pārrobežu Baltijas jūras aizsardzības politikas veidošana un īstenošana.


Zivju resursu straujais samazinājums, ķīmiskās un fizikālās klimata pārmaiņu radītās izmaiņas ekosistēmās, piesārņojums ar organiskajām vielām un plastmasas atkritumiem, ietekme uz piekrastes biotopiem. Tās ir tikai zināmākās Baltijas jūras problēmas, kas rada virkni citu, atstājot ietekmi gan uz sauszemes ekosistēmām, gan citu nozaru sektoriem-zivsaimniecību, tūrismu, tradicionālo piekrastes dzīves telpu un kultūru.


Baltijas jūra ir ne tikai unikāla ekosistēma, mājvieta dažādiem augiem un dzīvniekiem, bet arī katra latvieša zemapziņā slēpta identitāte un piederības sajūta, mūsu- LATVIEŠU kopējais mantojums, kas nododams nākamajām paaudzēm.


Nepieciešama ilgtspējīga jūras aizsardzības politika

 Baltijas jūra gadsimtiem cauri piekrastes ļaudīm bijis galvenais iztikšanas avots. Pasaulei attīstoties, Baltijas jūras pievienotā vērtība ir augusi jūras transporta, rūpnieciskās zvejas un atjaunojamās enerģētikas kontekstā. Mēs, visas Baltijas jūras piekrastes ļaudis, ņemam no Baltijas jūras labumu ik dienas, paldies vietā atstājot piesārņojumu un atkritumus. Mēs, zaļie, iestājamies par to, lai visu Baltijas jūras reģiona valstu politiķi un to nozaru pārstāvji, kas gūst tiešo labumu no Baltijas jūras, būtu vienoti ne tikai jūras resursu lietošanā, bet arī ilgtspējīgas Baltijas jūras aizsardzības politikas īstenošanā.