14.12.2017

Valsts automātiski apdrošinās visus legālos darba ņēmējus un visas sociāli mazaizsargātās grupas


Par veselības adrošināšanas sistēmu un noteikto pārejas periodu

No 2018.gada 1.janvāra valsts automātiski apdrošinās visus legālos darba ņēmējus un visas sociāli mazaizsargātās grupas. Tiem cilvēkiem, kuri līdz šim neveic valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas Latvijā, lai iekļautos valsts veselības apdrošināšanas sistēmā ar atvieglotiem nosacījumiem, ir paredzēts pārejas periods. 2018.g.šai grupai ir noteikta samaksa 51,6 eiro gadā.

Saeimā apstiprinātais Veselības aprūpes finansēšanas likums paredz Latvijā ieviest veselības apdrošināšanas sistēmu, kura būs taisnīgāka un izdevīgāka tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo un legāli strādā Latvijā un veica sociālās iemaksas.

2018.gads ir noteikts kā pārejas periods, kura laikā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība paliks nemainīga - tāda pati kā līdz šim. Savukārt, lai valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saņemtu 2019.gadā un turpmāk, personām būs jābūt apdrošinātām.

Sistēma paredz automātisku apdrošināšanu visiem legāli strādājošajiem darba ņēmējiem neatkarīgi no veikto sociālo iemaksu lieluma un visām sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām: pensionāriem, bērniem, I un II grupas invalīdiem, Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem u.c.

Tām personām, kuras neviec sociālās iemaksas un nav automātiski apdrošinātas, būs izdevīgi nosacījumi apdrošināšanas iegūšanai - 2018.gadā būs jāveic apdrošināšanas maksājums 51,6 eiro gadā. Tehniski maksājumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu 2018.gadā varēs veikt nākamā gada pēdējā ceturksnī*. Savukārt pašu veselības aprūpi šajā pārejas periodā arī šīs personas saņems tāpat kā līdz šim.

Veselības aprūpes finansēšanas likums nosaka arī veselības aprūpes pamata pakalpojumu grozu, kas tiks garantēts arī personām, kuras nebūs apdrošinātas. Viņām tiks nodrošināta visa veida neatliekamā medicīniskā palīdzība, ģimenes ārsta sniegtā aprūpe, dzemdību palīdzība un ārstēšana slimībām ar nozīmīgu ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem vai apdraudējumu sabiedrības veselībai, piemēram, infekciju slimības, psihiskās slimības.

*Līdz nākamā gada maijam tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kuros detalizēti būs noteikta kārtība veselības apdrošināšanas sistēmas darbībai, tostarp apdrošināšanas maksājuma veikšanai.