13.12.2016

Atvieglos medicīnas studentu iespējas iesaistīties ārstniecības iestāžu praktiskajā darbā


13.decembrī  Ministru kabinetā tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie  grozījumi noteikumiem par kompetenci ārstniecībā un teorētisko un  praktisko zināšanu apjomu ārstniecības personām un studējošajiem, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās  izglītības programmas.*                                                   

Grozījumu mērķis ir risināt cilvēkresursu problemātiku māsu praksē, kā arī veicināt medicīnas studentu iespējas praktiski iesaistīties ārstniecības procesā.

Noteikumos precizēta norma, kas nosaka, ka studējošie, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas un kuru zināšanu un prasmju apjoms atbilst noteiktām kvalifikācijas un kompetences prasībām, var piedalīties ārstniecībā. Līdz šim studējošais (ārpus studijām) strādāja tiešā sertificētas un apmācīttiesīgas ārstniecības personas uzraudzībā, bet turpmāk studējošie profesionālo darbību varēs veikt sertificētas ārstniecības personas tiešā uzraudzībā, kurai darba stāžs pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Šāda kārtība atvieglos medicīnas studentiem iespēju iegūt praktisku pieredzi ārstniecībā. 

„Šīs izmaiņas ir ļoti būtisks atbalsts ārstniecības iestādēm, lai jaunie speciālisti pēc iespējas ātrāk varētu apgūt praktiskās iemaņas, pie reizes sniedzot atbalstu ikdienas darbā  pašām iestādēm,” uzsver veselības ministre Anda Čakša.

Tāpat veikti precizējumi normai, kas nosaka atsevišķu jomu māsu un ārstu sertifikācijas jautājumus.

*Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”