26.08.2013

Satversmes preambulas projekts paredz jaunu Satversmi


Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) atbalsta Latvijas Republikas Satversmes preambulas papildināšanu, nostiprinot tajā valsts pamatus un sabiedrībai būtiskas vērtības, vienlaicīgi piedāvājot arī savu redzējumu un pieprasot tautas viedokli. Par šādu politiskās apvienības rīcību šodienas valdes sēdē nolēma ZZS kopā ar sadarbības partijām.

Uldis Augulis, ZZS valdes priekšsēdētājs: „Tā kā jau šobrīd jaunās preambulas projekts būtiski paplašina Satversmes tiesisko ietvaru, kā arī paredz Latvijas valsts nākotnes vīzijas aprakstu, ir jārīkojas atbildīgi un demokrātiski. Mēs vienmēr esam pastāvējuši uz tautas līdzdalību likumdošanas procesos, jo īpaši tik nozīmīgos jautājumos. Ievēlētajiem tautas kalpiem jāspēj izskaidrot, kāpēc izmainītā Satversmes preambula ir tik svarīga un ko tas nozīmē katram no mums. Tas radītu telpu konstruktīvām diskusijām un stiprinātu pilsoniskās sabiedrības pamatus un apziņu”.

ZZS arī piedāvās Satversmes preambulā iekļaut priekšlikumus par vides aizsardzību un citām Latvijas sabiedrībai būtiskām vērtībām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 76. pantu Satversmi Saeima var grozīt sēdēs, kurās piedalās vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu. Pārgrozījumus pieņem trijos lasījumos ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu.


Līga Štāla , ZZS