03.09.2018

Ministru prezidenta apsveikums pedagogiem, uzsākot jauno mācību gadu


Ar patiesu cieņu pret ikvienu, kura labklājība ir valdības rokās, es šodien vēršos pie skolotājiem.

Kad pats vēl biju skolēns un iemetos klasē, mazliet nokavējis stundas sākumu, es sveicinājos ar vārdiem: “Labdien, skolotāj, atvainojiet par kavējumu, vai drīkstu sēsties vietā?” Zināju, ka skolotāja mani gaida un, iespējams, sarās par kavējumu. Tad zināju, ka skolotāja gaida un droši vien dusmojas, taču neapzinājos, ka patiesībā jau raizējas, kur kavējos…

Arī šodien es saku: “Labdien, skolotāj!”, zinot, ka jūs gaidāt – gaidāt ne tikai saposušos uz svētkiem, bet ar labām ziņām un izpildītiem mājasdarbiem.

Esmu gatavs izstāstīt, kas šīs valdības divu ar pusi gadu darbības laikā ir izdarīts tieši izglītības jomā.

Esam noteikuši, ka viena no trim prioritātēm līdzās veselības aprūpei un tautsaimniecības attīstībai ir izglītība. Tas nozīmē, ka tiek īstenots darbs, lai palielinātu pedagogu algas, lai panāktu cienīgu atalgojumu jau tuvākajos gados. Ar LIZDA ir noslēgta vienošanās, ka ar 2019. gadu tiks uzsākta pirmsskolas pedagogu algu pārcelšana uz valsts budžetu. Šobrīd esam šā solījuma izpildes sākumposmā.

Esmu pārliecināts, ka vispusīgi izglītota jaunā paaudze ir stabils pamats mūsu valsts attīstībai vismaz nākamajos 100 gados. Tāpēc skolu tīkla sakārtošana ir tik svarīga. Šī jautājuma risināšana nodota pašvaldību ziņā, jo lielākā daļa vispārizglītojošo skolu (izņemot privātās) ir pašvaldību dibinātas. Tas ļaus pašvaldībām izvērtēt situāciju vistuvāk jums – skolotāji, skolēni un arī vecāki. Pašvaldības ir tās, kas vislabāk pārzina jūsu vajadzības, un esmu pārliecināts, ka tās spēs pieņemt vislabāko lēmumu.

Man ir neizsakāms lepnums, ka šogad ir izdarīts tas, kas nebija izdevies daudzus gadus iepriekš – nostiprināta latviešu valodas nozīme skolās, pieņemot vēsturisku lēmumu par mācībām latviešu valodā.

Mums visiem priekšā ir liels darbs, ieviešot uz prasmēm balstītu izglītības modeli jeb tā saukto kompetenču izglītību, kas mūsu jaunajai paaudzei sniegs zināšanas, apvienojot tās ar prasmēm un dzīves gudrību. Būdams uz nākotni orientēts, es ar optimismu varu teikt, ka uzsāktā augstskolu reforma ir sākums spožākai nākotnei augstākās izglītības jomā. Tas ļaus ne tikai mūsu jauniešiem iegūt kvalitatīvu izglītību Latvijā, bet spēs iznest Latviju kā augstākās izglītības eksportētāju starptautiskā mērogā.

Šodien ir svētki, tāpēc raibs asteru pušķis ikvienam skolotājam, kas šodien svin atkalredzēšanās svētkus ar saviem audzēkņiem, majestātiskas baltas gladiolas tiem, kas apņēmības pilni šodien stājas klases priekšā pirmo reizi. Visģimeniskākos svētkus pedagogiem, kas skolotāja profesiju nes cauri paaudzēm. Bez šaubām – labas sekmes mācībās ikvienam, kas šodien dodas uz skolu!

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis