16.12.2014

No 2015.gada palielinās pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un viņu ģimenēm


No 2015.gada 1.janvāra palielinās valsts sociālo pabalstu no 85,37 līdz 100 eiro Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm, informē Labklājības ministrija (LM).

 

Minētais pabalsts ir viena no sociālajām garantijām, kas šai mērķa grupai noteikta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā.

 

Ministru kabinets 10. novembrī, vērtējot ministriju iesniegtos priekšlikumus, atbalstīja LM iniciatīvu un piešķīra papildu finansējumu valsts sociālā pabalsta ČAES dalībniekiem un mirušo ČAES dalībnieku ģimenēm palielināšanai.

 

Ņemot vērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) tehniskās iespējas, līdz 2015.gada 31.martam ČAES dalībniekiem un mirušo ČAES dalībnieku ģimeņu locekļiem piešķirtos valsts sociālos pabalstus, VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim kopā ar aprīļa mēneša pabalstu.

 

Iepriekšminēto paredz otrdien, 16.decembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.

 

Pabalsta palielināšanai no valsts pamatbudžeta 2015.gadā papildus nepieciešami 541 833 eiro, bet 2016. un 2017.gadā - 550 022 eiro.

 

Minēto pabalstu saņem 3422 cilvēki.

 

Pabalsta apmērs kopš tā ieviešanas 2000.gadā ir pārskatīts un palielināts trīs reizes. Sākotnēji pabalsta apmērs bija 17,79 eiro mēnesī, tad tā apmēru paaugstināja 2005.gadā un noteica 49,80 eiro mēnesī, 2006.gadā - 64,03 eiro mēnesī un pēdējo reizi 2009.gadā - 85,37 eiro mēnesī.