20.12.2016

Piešķir līdzekļus patvēruma meklētāju un Ukrainas karadarbībā cietušo ārstēšanas izdevumu segšanai


20.decembrī  Ministru kabineta sēdē atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais  rīkojuma projekts* , kas paredz  Finanšu ministrijai no valsts budžeta  programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības  ministrijai 20,5 tūkstošus eiro.                                                   

10,4 tūkstoši eiro tiks novirzīti Nacionālajam veselības dienestam (NVD), lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar patvēruma meklētāju ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs, bet 3 tūkstoši eiro tiks novirzīti, lai segtu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izdevumus, kas radušies saistībā ar 28 izsaukumiem pie patvēruma meklētājiem. 

Savukārt 7,1 tūkstoši eiro tiks novirzīti NVD izdevumu segšanai, kas radušies saistībā ar divu karadarbībā Ukrainā cietušo personu ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs. 

*"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"