20.12.2016

Apstiprina izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā


20.decembrī,  Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Veselības ministrijas  izstrādātie grozījumi noteikumiem par veselības aprūpes organizēšanas un  finansēšanas kārtību.*                                                   

Noteikumu grozījumu mērķis ir uzlabot ļaundabīgo audzēju sekundāro diagnostiku, iekļaujot noteikumos kārtību, kādā tiks nodrošināti precizējošie diagnostiskie izmeklējumi un uzsākta specifiska onkoloģisko slimnieku ārstēšana. Kārtība paredzēs, ka pacientam, kas ar ģimenes ārsta nosūtījumu paātrinātā kārtā nosūtīts uz onkoloģisko iestādi sakarā ar pirmreizēji atklātu onkoloģisko saslimšanu, būs jāsaņem visi nepieciešamie, precizējošie izmeklējumi un ārstu konsīlijam jāpieņem lēmums par pacienta ārstēšanas taktiku ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pirmās speciālista konsultācijas.

Noteikumos ir veikti arī precizējumi, lai nodrošinātu ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem ārstiem tiesības nosūtīt ieslodzījuma vietās esošās personas uz nepieciešamajiem izmeklējumiem ļaundabīgo audzēju primārai diagnostikai paātrinātā kārtībā, kā arī, lai veicinātu agrīnu onkoloģisko slimību un savlaicīgu ārstēšanu ieslodzījumu vietās esošajām personām. 

Ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas celšanu no 370 uz 380 eiro, 2017.gadā tiks palielināts atalgojums (zemākās mēnešalgas apmērs par slodzi) arī veselības aprūpes sektorā strādājošajiem, līdz ar ko tiks pārrēķināti un palielināti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas tarifi. Tāpat tiks palielināta ģimenes ārstu kapitācijas nauda un palielināts apmaksas tarifs vienas veselības aprūpes epizodes ietvaros. 

Ņemot vērā to, ka dzemdību pakalpojuma tarifā valstī noteiktais ārstniecības personu atalgojums nav atbilstošs dzemdību palīdzības sniedzēju ieguldītajam darbam un reālajai situācijai, kā arī to, ka šobrīd atalgojums ambulatorajā sektorā ievērojami atšķiras no atalgojuma stacionārajā sektorā, kā rezultātā slimnīcām ir arvien grūtāk piesaistīt nepieciešamo personālu dzemdību palīdzības nodrošināšanai, tiek veikta dzemdību palīdzības nodrošināšanas organizācijas reforma. Lai nodrošinātu cilvēkresursu piesaisti stacionārajā sektorā un nodrošinātu kvalitātes prasības dzemdību palīdzības sniegšanai, tiks palielināts dzemdību palīdzības tarifs. 
Tāpat paredzēts, ka 2016.gada noteiktā piemaksa valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem darba samaksas pieauguma nodrošināšanai tiks nodrošināta arī 2017.gadā. 

Lai novērstu HIV infekcijas vertikālās transmisijas riskus (bērna inficēšanās ar HIV, lietojot inficētas mātes pienu), no 2017.gada 1.aprīļa inficēto māmiņu jaundzimušajiem līdz 1 gada vecumam paredzēts nodrošināt mātes piena aizstājējproduktus (mākslīgos piena maisījumus).  

Lai veicinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un savlaicīgu medicīniskās palīdzības saņemšanu jebkurā diennakts laikā, ar grozījumiem noteikts, ka ārstniecības iestādēm atkarībā no to līmeņa būs pienākums nodrošināt atbilstošu specialitāšu ārstniecības personu diennakts dežūras slimnīcās. Piemēram, lokālajās daudzprofilu slimnīcās (Preiļu slimnīca, Kuldīgas slimnīca, Tukuma slimnīca u.c.) diennakts režīmā būs jānodrošina trīs speciālisti – ķirurgs vai traumatologs ortopēds; internists vai neatliekamās medicīnas palīdzības ārsts, vai ģimenes ārsts; anesteziologs, reanimatologs. Attiecīgā prasība būs obligāta no 2017.gada 1.jūlija, bet līdz tam konkrētajām ārstniecības iestādēm būs jānodrošina noteiktais dežūrspeciālistu skaits atbilstoši ārstniecības iestādē esošajiem cilvēkresursiem.  

*2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”