17.12.2015

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs atjaunoto un modernizēto Latvijas Valsts augļkopības institūtu


Piektdien, 18. decembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apmeklēs Latvijas Valsts augļkopības institūtu (LVAI) Dobelē, lai piedalītos LVAI jaunuzbūvētās laboratorijas un rekonstruēto ēku atklāšanā. Svinīgā atklāšana piektdien sāksies pulksten 10.00 Dobelē, Graudu ielā 1.


“Esmu gandarīts, ka Latvijas Valsts augļkopības institūts veiksmīgi ieguldījis Eiropas Savienības un valsts atbalsta finansējumu jaunas laboratorijas ēkas celtniecībā un aprīkošanā ar mūsdienīgām zinātniski pētnieciskajām iekārtām. Augļkopība un dārzkopība ir vienas no Latvijas lauksaimniecības būtiskajām nozarēm. Nozīmīgs ir arī institūta devums augļaugu un ogulāju selekcijā jaunu šķirņu veidošanā, kā arī augļkopības produkcijas saglabāšanas un pārstrādes izpētē, radot jaunus, inovatīvus, veselīgus produktus pircējiem Latvijā un ārvalstīs. Tāpēc jo īpaši svarīgi, ka zinātnieki turpmāk varēs strādāt ar mūsdienīgām iekārtām, nodrošinot ar zināšanām nozari, kā arī piedaloties starptautiskos pētījumos, sadarbojoties un konkurējot ar ārvalstu pētniekiem. Jaunuzbūvētais laboratorijas korpuss būs viens no modernākajiem pētniecības laboratoriju korpusiem Baltijas valstīs šajās nozarēs,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.


Institūta atjaunotne ilga četrus gadus un tā ir daļa no LVAI vadībā īstenotā projekta “Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros” sadarbībā ar piecām citām zinātniskajām institūcijām – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu un Latvijas Universitāti un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”. Projekta mērķis bija pilnveidot mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi lauksaimniecības un pārtikas zinātnes attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai, kas viennozīmīgi ir īstenots, gan uzbūvējot jaunas, gan rekonstruējot esošās zinātnisko institūciju ēkas, kā arī iegādājoties modernas iekārtas un aprīkojumu bioanalītiskajiem, ķīmijas, molekulārās ģenētikas, biotehnoloģiskajiem un inženiertehniskajiem pētījumiem lauksaimniecības un pārtikas nozarēs. LVAI attīstībā no šī projekta ir ieguldīti 1,4 miljoni eiro, no kuriem 90% ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums un 3% – valsts budžeta finansējums.


Projeta īstenošanas laikā ir uzbūvēta jauna divu stāvu laboratoriju ēka,  kurā tiks izvietotas molekulārās bioloģijas, ģenētikas un augu  pataloģijas laboratorijas, kā arī mūsdienīgas darba telpas zinātniekiem,  iegādāts un uzstādīts moderns laboratorijas aprīkojums, veikta esošās  ēkas siltināšana, jumta nomaiņa, ventilācijas sistēmas izveide esošajā  laboratoriju ēkā, kur būs iespēja paplašināt pētījumus augļu un dārzeņu  pārstrādē, uzglabāšanā un bioķīmiskajā izpētē