22.12.2015

Samazināsies ar zāļu reģistrāciju saistītie izdevumi


22.decembrī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Veselības ministrijas  izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka Zāļu valsts aģentūras  (ZVA) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un maksāšanas kārtību.

Noteikumu projekts paredz palielināt medikamentu apgrozījuma summu, kuru nepārsniedzot, ZVA ir tiesīga pieņemt lēmumu par atbrīvošanu no zāļu pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas. Šāda kārtība samazinās ar zāļu reģistrāciju saistītos izdevumus tiem reģistrācijas īpašniekiem, kuru zālēm ir salīdzinoši mazs apgrozījums, bet neatkarīgi no zāļu mazā pieprasījuma tās ir nepieciešamas konkrētu pacientu ārstēšanai. Šobrīd atbrīvojums no zāļu pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas tiek piemērots medikamentiem, kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 2 134,31 eiro. Noteikumu projekts paredz, ka atbrīvojums no pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas par 2015.gadu tiks piemērots medikamentiem, kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 3 000 eiro. Paredzams, ka atbrīvojums no pēcreģistrācijas uzturēšanas gada maksas varētu attiekties kopumā uz 415 zālēm. 

Tāpat, lai veicinātu zāļu reģistrāciju Latvijā, noteikumu projektā noteikts, ka ZVA sniegs atlaidi 90% apmērā no reģistrācijas maksas nacionālajā reģistrācijas procedūrā par iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīzi zāļu reģistrācijai ģenēriskām zālēm** vai līdzīgām bioloģiskas izcelsmes zālēm. Paredzams, ka tas veicinās jaunu ģenērisko zāļu reģistrēšanu Latvijā, tādējādi veicinot konkurenci zāļu tirgū. Jāatzīmē, ka ģenērisko zāļu cenas ir ievērojami zemākas par patentēto zāļu cenām un tādejādi rada nozīmīgu ietaupījumu pacientiem un valsts budžetam. 

Noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.