22.12.2015

Apstiprināti jauni makšķerēšanas noteikumi


Otrdien, 22. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi”.

 

Jaunajā noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā fiziskās personas Latvijas ūdeņos drīkst izmantot makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību tiesības un iegūt zivis un vēžus savam patēriņam.

 

Noteikumu projekta atsevišķās nodaļās ir ietvertas īpašas prasības katram zivju ieguves veidam – makšķerēšanai, vēžošanai un zemūdens medībām, nosakot attiecīgajam zivju un vēžu ieguves veidam pieejamos ūdeņus, prasības zivju un vēžu ieguves rīku izmantošanai, pieļaujamo loma lielumu un zivju vai vēžu garumu, lieguma laikus un vietas.

 

Noteikumu izstrādes gaitā, konsultējoties ar nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, noteikumos ietvertas arī jaunas prasības, tostarp aizliegums slēpt zivju un vēžu ieguves rīkus un lomu, aizliegums aizķert zivis ar āķi jebkurā citā ķermeņa, nevis mutes daļā (cemmerēšana) un aizliegums atstāt zivis uz ledus pēc makšķerēšanas pabeigšanas, kā arī mainīts pieļaujamais zivju garums samam, zutim, strauta forelei un vēdzelei un mainīts loma lielums strauta forelēm, sīgām un zušiem. Noteikts atļauto āķu izmērs iekšējos ūdeņos un maksimālais attālums starp vairākžuburu āķu nostiprināšanas vietām.

 

Jaunie noteikumi arī paredz, ka pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem būs tiesīga noteikt no šiem noteikumiem atšķirīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, ja atbilstoši vietējiem apstākļiem ir nepieciešami papildu nosacījumi zivju un vēžu ieguvei, piemēram, aizliegumu vai ierobežojumus makšķerēšanai, vēžošanai vai zemūdens medībām atsevišķās ūdeņu daļās (tostarp aizliegumu iebrišanai ūdeņos konkrētā periodā), ja tie ir nepieciešami zivju vai vēžu resursu saaudzēšanas nolūkā. Tāpat pašvaldība būs tiesīga atsevišķām zivju sugām noteikto ieguves aizlieguma laiku pagarināt ne vairāk kā par 10 dienām atkarībā no hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem attiecīgajā kalendārajā gadā, kā arī tai būs iespēja samazināt vienas personas lomā paturamo līdaku un zandartu skaitu.