22.12.2015

Veicinās lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstību


Otrdien, 22. decembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo rīcības grupu darbību nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

 

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” aktivitātēs “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana” un “Aktivizēšana”. Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai. Plānots, ka tādējādi tiks veicināta lauku un zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības nepārtrauktība.

 

Noteikumu projekts nosaka atbalsta saņemšanas nosacījumus, publiskā finansējuma veidu un apmēru, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus, kā arī projekta īstenošanas nosacījumus. Atbalstu varēs saņemt biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai.