16.12.2014

ALTUM Starta programma tiks turpināta līdz 2015.gada beigām


Ministru kabineta sēdē šā gada 16. decembrī tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi valsts atbalsta programmā, saskaņā ar kuru valsts akciju sabiedrība „Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”  (turpmāk – sabiedrība Altum) turpinās sniegt aizdevumus pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai līdz 2015.gada beigām.

 

Turpmāk t.s. Starta programma tiks finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļiem. Atbalsta sniegšanai novirzīti finanšu līdzekļi 5 314 931 euro apmērā (t.sk. ERAF finansējums 3 623 353 euro, valsts budžeta finansējums 306 578 euro un sabiedrības Altum finansējums 1 385 000 euro).

 

Nosacījumi atbalsta pretendentiem paliks nemainīgi - aizdevuma maksimālā summa ir 77 000 euro,  aizdevuma piešķiršanas termiņš – līdz astoņiem gadiem. Arī turpmāk kopā ar aizdevumu būs pieejamas procentu likmes subsīdijas  - personām, kas  vēlēsies uzsākt saimniecisko darbību, piešķirs procentu likmes subsīdiju 80 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma, savukārt saimnieciskās darbības veicējiem -  70 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā apjoma.

 

Papildus grozījumi paredz novirzīt 2 milj. euro no atmaksām, lai biznesa inkubatorā iekļautie saimnieciskās darbības uzsācēji arī varētu papildus saņemt aizdevumu. Tādējādi tiks novērsts dubultā finansējuma risks. Par šo finansējumu Ekonomikas ministrija slēgs ar sabiedrību Altum atsevišķu līgumu 2015.gada janvārī.

 

Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 „Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40343064&mode=mk&date=2014-12-16