30.04.2010

Baiba Rivža: Baltijas Asamblejas sēdē Viļņā tiek pieņemts aicinājums nepiemērot pievienotās vērtības nodokli universitātēm


Saeimas deputāte B.Rivža no 22.-23.aprīlim strādāja Viļņā Baltijas asamblejas sēdē kā Izglītības, kultūras un zinātnes komitejas vadītāja.


No Latvijas Baltijas Asamblejas sēdē piedalījās Ilze Stokmane – LLU projektu nodaļas vadītāja, Ernata Kivriņa – IZM pārstāve, uzņēmējus pārstāvēja uzņēmums „Silvanols”.


Baltijas Asamblejas sēdē nolēma aicināt Baltijas valstu valdības vienkāršot Eiropas fondu pieteikumu izskatīšanas un atskaitīšanās kārtību, atbalstīt Eiropas fondu apguvi uz uzticības principiem, prasības veidot vienotas reģionālās attīstības fondu sociālajiem fondiem. Būtiski ir nodrošināt valstij ES projektu priekšapmaksu un starpposmu maksājumu, kā jau to praktizē Igaunijas un Lietuvas valdības.
Nozīmīgs aicinājums ir nepiemērot pievienotās vērtības nodokli universitātēm.