23.10.2014

Augulis: ES valstu ilgtspējīgas izaugsmes pamatā ir jaunu darba vietu radīšana


Šobrīd ir svarīgi nezaudēt īsto brīdi vajadzīgajiem uzlabojumiem,  vienlaikus nenovirzoties no izvirzīto mērķu īstenošanas. Tā ceturtdien,  23.oktobrī, Briselē (Beļģijā), piedaloties augstākā līmeņa Trīspusējā  sociālajā samitā izaugsmei un nodarbinātībai, uzsvēra labklājības  ministrs Uldis Augulis.

Sanāksmē piedalījās arī sociālie partneri  – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību  savienības pārstāvji. Samita laikā norisinājās sarunas par ekonomiskās  izaugsmes turpmāku sekmēšanu un nodarbinātības veicināšanu, nodrošinot  jaunu darba vietu rašanos. Galvenais sarunu temats Eiropa 2020 stratēģijas kontekstā bija investīciju veicināšana un konkurētspēja.

Ministrs klātesošajiem uzsvēra, ka būtiskākā nozīme Eiropa 2020  stratēģijas īstenošanā ir iekļaujošas un ilgtspējīgas izaugsmes  nodrošināšana. Tas ir būtiski tieši šobrīd, kad Eiropa atlabst no  nesenās ekonomiskās krīzes. Tā parādīja, ka šo abu aspektu ignorēšana  rada būtiskas sekas sabiedrībā un ekonomikā kopumā. Tāpēc turpmāk  jānodrošina ne tikai stabilitāte, bet jāsekmē iekļaujoša nodarbinātība  un ekonomiskā izaugsme ilgtermiņā.

„Galvenais uzdevums ir sekmēt  nodarbinātību – radīt pēc iespējas vairāk jaunas darba vietas un sekmēt  konkurētspēju Eiropas Savienībā. Tā nodrošināšanai ļoti nepieciešama  izsvērta publisko un privāto investīciju programma. Visām dalībvalstīm  jābūt iespējām izmantot finanšu instrumentus atbilstoši to būtiskajām  vajadzībām. Mēs sagaidām pozitīvus rezultātus no jaunizveidotās darba  grupas, kas identificēs ilgtspējīgus investīciju projektus. Svarīgi ir  garantēt, lai investīcijas šo projektu īstenošanā rada jaunas un  kvalitatīvas darba vietas,” akcentēja U.Augulis.  

Jau vēstīts, ka samitā piedalās Eiropadomes prezidents Hermans van Rompejs (Herman van Rompuy), Eiropas Komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu (José Manuel Barroso), kā arī Eiropas Savienības Padomes (ES)  Prezidentūras augstākās amatpersonas, divu nākamo Prezidentūru  pārstāvji, darba devēju un arodbiedrību pārstāvji. Pasākums ir augstākā  līmeņa sociālā dialoga platforma. Tā mērķis ir sekmēt sarunas ar  sociālajiem partneriem ES līmenī un turpināt diskusijas par Eiropa 2020 stratēģijas ieviešanas jautājumiem.

Trīspusējais  sociālais samits notiek divas reizes gadā, tieši pirms Eiropadomes  sanāksmes, tādējādi nodrošinot viedokļu apmaiņu ar sociālajiem  partneriem par aktuālajiem, Eiropadomes darba kārtības jautājumiem.  Samita uzdevums ir nodrošināt saikni starp Eiropadomi, ES Padomi,  Eiropas Komisiju un sociālajiem partneriem.