23.10.2014

Aizsardzības ministrs Baltijas Asamblejā runās par Latvijas ieguvumiem desmit gadus pēc pievienošanās NATO


No 23. līdz 24.oktobrim aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis piedalīsies Baltijas Asamblejas 33.sesijā Tallinā, Igaunijā, kur runās par ieguvumiem desmit gadus pēc iestāšanās NATO, tai skaitā par uzlabotajām aizsardzības spējām un resursu apvienošanas iniciatīvu.

Viens no galvenajiem Baltijas Asamblejas 33.sesijas sarunu tematiem ir droša sabiedrība, un tajā tiks diskutēts par trim jautājumiem - par aizsardzības spēju attīstību desmit gadus pēc pievienošanās NATO, par aizsardzības prioritātēm laikā, kad notiek finansiālās, operacionālās un stratēģiskās pārmaiņas, kā arī par maigo varu un iespējām reaģēt uz to.

Tāpat 33.sesijā tiks diskutēts arī par Eiropas Savienības Austrumu partnerību un digitālajām iespējām reģionālās sadarbības veicināšanā.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī.