29.11.2016

Apstiprina Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2016.-2028.gadam


29.novembrī Ministru kabinets izskatīja Aizsardzības ministrijas izstrādāto plāna projektu “Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2016.-2028.gadam”, kas nosaka Nacionālo bruņoto spēku attīstības mērķus, attīstāmās spējas, kas tiek pārskatītas ik pēc četriem gadiem, kā arī attīstības prioritātes un vadlīnijas vidējā termiņā. 

 

Ņemot vērā starptautisko un reģionālās drošības situāciju, Nacionālo bruņoto spēku attīstības mērķu vidējā termiņā attīstāmās prioritārās spējas ir agrā brīdināšana, gaisa telpas novērošana, pretgaisa aizsardzība, mobilitātes un pretmobilitātes spējas, sauszemes kaujas spējas, uzņemošās valsts atbalsts.

 

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāna ieviešana un spēju attīstību īstenos no tam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Aizsardzības budžets līdz 2018.gadam tiks plānots atbilstoši Ministru kabineta atbalstītajam paātrinātajam aizsardzības budžeta palielinājumam, līdz 2018.gadam sasniedzot 2% no iekšzemes kopprodukta.

 

Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku attīstībai un valsts aizsardzībai minimāli nepieciešamās spējas, plānojot resursus vidējā termiņā, apmēram 20% no aizsardzības budžeta tiks novirzīti ekipējuma iegādei, savukārt infrastruktūras attīstībā tiks ieguldīti vairāk kā 8% no aizsardzības budžeta.

 

Lai nodrošinātu rekrutēšanas iespēju atbilstību personāla pieaugumam, tiks pilnveidota karavīru motivācijas pakete, pārskatīta Nacionālo bruņoto spēku struktūra, atsevišķus uzdevumus deleģējot civilajam personālam un izvēloties ārpakalpojumus, kā arī spēju nodrošināšanā iesaistot zemessargus un rezerves karavīrus.

 

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns ir stratēģiska līmeņa dokuments, kas balstīts militāro draudu analīzē, ņemot vērā Valsts aizsardzības koncepcijā noteiktās vadlīnijas. Plāna izstrāde ir sinhronizēta ar NATO aizsardzības plānošanas procesu.

 

16.jūnijā Saeimā apstiprināja Valsts aizsardzības koncepciju, kas paredz pasākumus valsts aizsardzības nodrošināšanai miera, valsts apdraudējuma un kara laikā. Koncepcija definē valsts aizsardzības stratēģiskos pamatprincipus un nosaka galvenos soļus, lai stiprinātu valsts aizsardzību un attīstītu nacionālās spējas.