29.11.2016

Piešķir papildus 2,5 milj.eiro prognozējamās invaliditātes novēršanai, rehabilitācijai un kompensējamo medikamentu deficīta segšanai


29.novembrī  Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts rīkojuma projekts, kas paredz  līdzekļu pārdali no Labklājības ministrijas 1,3 milj. eiro apmērā  Veselības ministrijai prognozējamās invaliditātes novēršanai, ilgstoši  slimojošajiem darbspējīgā vecumā un rehabilitācijas nodrošināšanai, kā  arī līdzekļu pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas (VARAM) 1,2 milj. eiro apmērā, lai daļēji segtu līdzekļu  deficītu kompensējamo medikamentu un medicīnisko ierīču apmaksai.                                                  

Lai palīdzētu novērst prognozējamu invaliditāti darbspējīga vecuma iedzīvotāju vidū, plānots palīdzēt 421 pacientam par kopējo summu 800 tūkstoši eiro. Savukārt, lai nodrošinātu apmaksu par ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumiem un rehabilitācijas pakalpojumiem dienas stacionārā, tiks piešķirts papildus finansējums 506 tūkstošu eiro apmērā. Ar papildus piešķirtajiem līdzekļiem varēs veikt papildus 48,9 tūkstošus izmeklējumus, kas ļaus nodrošināt nepieciešamo rehabilitāciju, veicinot pacienta atveseļošanos, kā arī darbspēju atgūšanu iespējami ātrākā laika periodā. 

„Esošā finansējuma ietvaros mēs bieži varam koncentrēties galvenokārt uz akūtu saslimšanu ārstēšanu, taču pilnvērtīgas dzīves atgūšanai ļoti svarīgs ir tieši rehabilitācijas posms. Tas ir svarīgs ne tikai katram indivīdam, bet valstij kopumā, lai cilvēki varētu atgriezties darbā un dot labumu tautsaimniecībai. Tāpēc iespēja novirzīt papildus finansējumu rehabilitācijai ir ļoti svarīga,” norāda veselības ministre Anda Čakša.

Ņemot vērā gada izpildes prognozi pēc 10 mēnešu darba rezultātiem un papildus prasītos līdzekļus kompensējamo medikamentu izdevumu segšanai, kompensējamajiem medikamentiem 2016.gadā būtu nepieciešami papildus līdzekļi 8,1 milj.eiro apmērā. Lai samazinātu finanšu deficītu un mazinātu budžeta slogu 2016.gadā, kā arī saglabātu tendenci, ka kalendārā gada laika tiek veikta lielākā maksājuma daļa par kārtējo gadu, 2016.gadā tiks piešķirti papildu līdzekļi 1,2 milj.eiro apmērā.